klee-941597_1920

LNG je smart palivo

Tým výzkumníků centra AdMaS ve spolupráci se sesterským výzkumným NETME Centre Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně úspěšně dokončil další významný projekt spolupráce s komerční sférou.

Na konci června byla předána zástupcům energetické skupiny E.ON komplexní studie mapující potenciál uplatnění zkapalněného zemního plynu (LNG) v České republice.
Studie potvrdila, že existuje potenciál uplatnění tohoto paliva v ČR v oblasti dopravy a v oblasti vytápění sídelních celků. Jedná se při tom jednoznačně o řešení vhodně zapadající do aktivit Smart City. Využití LNG sebou přináší ekonomické přínosy. Zejména je ale důležitý pozitivní vliv na čistotu ovzduší.
Studie prověřila technologické možnosti využití LNG na vytápění/chlazení budov a provedla porovnání s tradičními palivy. Na základě predikce poptávky dopravců byla provedena simulace dopravních proudů a byly vytipovány lokality vhodné pro umístění veřejných čerpacích stanic. S ohledem na absenci českých bezpečnostních norem pro budovy byla navržena bezpečnostní opatření pro stavby budov, kde budou umístěny nádrže na toto palivo. Na základě výsledků studie, která byla projednána společně se zástupci Ministerstva dopravy ČR, bude energetická skupina E.ON toto téma dále rozpracovávat již do podoby konkrétních obchodních případů.