VUT_FSI_A1-Technicka2_otevreni_2016-06-20_001

Grand opening of the faculty building

Po rozsáhlé rekonstrukci byla v pondělí 20. června 2016 slavnostně otevřena výšková budova A1. Budova A1 tvoří přibližně polovinu výukových a kancelářských prostor Fakulty strojního inženýrství. Život na FSI se tak po několika letech vrací do standardního režimu.

VUT_FSI_A1-Technicka2_otevreni_2016-06-20_001

Přestřihnutím pásky budovu otevřeli rektor VUT prof. Štěpánek, děkan FSI doc. Katolický, dr. Prudíková z MŠMT, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje ing. Celý a zástupci firem, které se na rekonstrukci podílely.

VUT_FSI_A1-Technicka2_otevreni_2016-06-20_001

Pozvání k slavnostnímu otevření přijalo více než 130 významných hostů, pro které byl po úvodních proslovech a přestřihnutí pásky připraven další program. Návštěvníci si mohli prohlédnout reprezentativní prostory děkanátu fakulty i specializované laboratoře umístěné ve výškové budově A1. Hostům bylo zpřístupněno i nejvyšší patro budovy nabízející jedinečný výhled na Brno i jeho široké okolí. Program obsahoval také prezentace jednotlivých ústavů fakulty, studentských týmů a NETME Centre. Zajištěny byly prohlídky specializovaných pracovišť fakulty, které se nacházejí v areálu fakulty mimo výškovou budovy A1.