nahledovy

Skupina technologie vozidel a pohonných jednotek

Vědecko-výzkumné činnosti skupiny reagují na aktuální i předpokládané budoucí potřeby automobilního průmyslu v České republice i Evropské unii.

Vědecko-výzkumná činnost skupiny je zaměřena především na výpočtové simulace a technické experimenty s výrazným dopadem na aplikaci výsledků v konstrukcích vozidel. Hlavní oblasti výzkumu zahrnují vibrace a hluk motorových vozidel, pohonných jednotek a dílčích komponent, tribologii komponent pohonných jednotek, životnost dílů vozidel, elektroniku vozidel, rapid prototyping a reversní inženýrství, navrhování nosných konstrukcí stavebních a transportních strojů aj.

Tým tribologie, vibrací a hluku pohonných jednotek

Vědecko-výzkumná činnost skupiny je zaměřena na tribologii komponent pohonných jednotek (písty, pístní kroužky, ložiska, řetězy, řemeny a další), vibrace a hluk vozidel obsahující pohonné jednotky (spalovací motory, převodovky, čerpadla, kompresory a další) nebo na problematiku životnosti komponent pohonných jednotek. Tým má k dispozici unikátní technické vybavení jako například plně bezdozvuková komora s aktivním brzdovým stanovištěm doplněnou vzduchotechniku. Lze rovněž využít sadu vybavení pro analýzu vibrací a hluku jako jsou akustická kamera, pole intenzitních sond, laserové vibrometry nebo snímače vibrací.

Skupina intenzivně spolupracuje jak s průmyslovými firmami, ať už jde o ZETOR TRACTORS, Škoda Auto, HONEYWELL, FEV, RICARDO, BUZULUK a další, tak i s výzkumnými pracovišti a universitami v ČR (ČVUT v Praze, TU v Liberci, VŠB-TU V Ostravě, Universita obrany a další) i v zahraničí (RWTH Aachen, ROME TRE, TU Graz a další). Výsledky výzkumu jsou aplikovány prostřednictvím finálních výrobků průmyslových firem nebo v rámci software.

Tým mechatroniky hnacích traktů vozidel

Vědecko-výzkumná činnost skupiny je zaměřena na řešení problematiky dynamiky hnacích traktu s využitím elektronických prvků umožňujících aktivní řízení toku krouticího momentu. K těmto účelů je vybavena jak výpočtovými nástroji, tak i odpovídající experimentální technikou jako jsou laserové vibrometry pro bezkontaktní snímání rotujících objektů. K dispozici je rovněž široká škála zkušebních stavů umožňující brždění hnacích traktů osobních nebo nákladních vozidel. Vybavení rovněž zahrnuje vozidlový brzdové stanoviště umožňující brždění vozidel s dvěma poháněnými nápravami.

Tým aktivně spolupracuje s průmyslovými firmami, ať už jde o Škoda Auto, TATRA TRUCKS, Visteon-Autopal a další.

Tým dynamiky a komfortu vozidel

Výzkumné činnosti zahrnují problematiku tepelného a vibračního komfortu pasažérů vozidel, návrhy a ověření konstrukčních variant částí podvozkových skupin vozidel, aktivní řízení vozidel s využitím elektronických systémů nebo aerodynamiku vozidel. Tým úzce spolupracuje s předními výrobci automobilů v EU, jako jsou Škoda Auto nebo Volkswagen a dosahuje uplatnění výsledků v praxi.

Studentská formule

Pod skupinou funguje také studentský projekt Formule Student, který umožňuje studentům university v rámci týmu TU Brno Racing využít jejich schopnosti a kreativitu jak při návrhu a stavbě závodního monopostu, tak i při provozu závodního týmu a jeho marketingu, včetně účasti na vybraných světových závodech.
Více zde

Kontaktní osoba

doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
novotny@fme.vutbr.cz

Přístrojové vybavení

Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za

>


Zaměření výzkumu

Automobilový průmysl

Výzkum v oblasti automobilového průmyslu stojí dlouhodobě v popředí aktivit NETME Centre.

>

Přístrojové vybavení

Speciální elektrické stroje

Výzkumný tým speciálních elektrických strojů je veden doc. Ing. Čestmírem Ondrůškem, CSc., renomovaným

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!