image

Projektový tým NETME Centre vloni pomohl na svět 17 projektům

Tisková zpráva k průběhu druhé etapy projektu NETME Centra “Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství” financovaného z programu MŠMT EUPRO II.

V roce 2016 projektový tým NETME Centre vyhotovil vnitřní audit vědeckého potenciálu fakulty, proběhly 3 informační semináře o programu H2020 a uskutečnilo se 39 individuálních konzultací k podávaným návrhům projektů. Bylo podáno 17 mezinárodních projektů. Zaměstnanci projektové kanceláře se zúčastnili 5 odborných zahraničních školení a 13 zahraničních cest určených k rozvoji spolupráce v oblasti VaV s předními výzkumnými organizacemi a dalšími zahraničními partnery.