2021-09-02 16.46.48

Projektové setkání v Brně doplnila návštěva laboratoří

Partneři projektu ReMaP se sešli 2. září na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Na programu byla diskuse o průběhu projektu a dalších úkolech. Setkání také umožnilo návštěvu laboratoří, zejména nově pořízeného atomizéru, pomocí kterého lze hořčíkový drát zpracovat na jemný prášek, a přístroj tak je pro úspěch projektu jedním ze stěžejních zařízení.

“Během setkání jsme kolegům ukázali naše laboratoře, v nichž provádíme aditivní výrobu metodou selektivního laserového tavení, laicky řečeno 3D tisk z kovových prášků a seznámili je s tím, jakými postupy zpracováváme nové materiály. Následovala exkurze k novému atomizéru. Na závěr jsme s kolegy sdíleli pokroky v našem společném výzkumu a dohodli jsme se na dalších krocích, které musíme podniknout,” popsal doc. Daniel Koutný, který vede výzkumný tým projektu na FSI.

Jak návštěva laboratoří probíhala, se můžete podívat ve fotogalerii.

20210902_141431 2021-09-02 16.53.37 2021-09-02 16.50.372021-09-02 16.47.4320210902_164711

Více o projektu ReMaP zde.interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB

Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.