Tag Archives: Projektová podpora

3D tisk kovů

TAČR ZÉTA, 2. veřejná soutěž

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Cíle programu ZÉTA:

 • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
 • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem

Míra podpory:

 • max. výše účelové podpory jednoho projektu je 10 mil Kč.
 • max. intenzita podpory je 85%.
 • Režijní náklady – VUT uplatňuje metodu „full-cost“ (není limitace)

Termíny:

 •  1. 10. 2018 – prosíme případné řešitele, aby nahlásili připravovaný projekt
 • 14. 10. 2018 do 12:00 – Interní deadline zaslání předběžného návrhu k podpisům
 • zahájení řešení od 1. 3. do 1. 6. 2019, doba řešení projektu 12 – 24 měsíců

Uchazeči:

 • Výzkumné organizace i podniky (vykonávající hospodářskou činnost)
 • Řešitelský tým musí obsahovat minimálně 3 studenty (VŠ či SŠ či mladé výzkumné pracovníky, do 35 let) a 1 mentora (nad 35 let)

Kontakty:

Elektronickou přihlášku do veřejné soutěže je nutno vyplnit v informačním systému ISTA.

Otázky směřujte prosím na projektovou podporu a případně na helpdesk TA ČR: https://www.tacr.cz/hesk/

Ke stažení:

Logo MPO

Základní informace k MPO TRIO, 4. veřejná soutěž

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

 Míra podpory:

 •  max. výše účelové podpory jednoho projektu je 20 mil Kč.
 • max. intenzita podpory je 70% (celkem za všechny uchazeče; VO až 100%).
 • režijní náklady – VUT uplatňuje metodu „full-cost“ (nad 20% nutné zdůvodnění)
 • stipendia jsou uznatelným nákladem

Termíny:

 •  7. 10. 2018 – prosíme případné řešitele, aby nahlásili připravovaný projekt
 • 22. 10. 2018 do 12:00 – Interní deadline zaslání předběžného návrhu k podpisům
 • 31.10.2018 do 12:00 – deadline MPO odeslání elektronické přihlášky, do 14:00 – deadline MPO doručení fyzické přihlášky
 • zahájení řešení od 1. 1. do 31. 8. 2019, doba řešení projektu maximálně 48 měsíců

Kdo může být uchazečem:

 • Uchazeč-koordinátor – podnik/VO – pouze podnik vykonávající hospodářskou činnost, pokud bude VUT jako koordinátor, nutno nahlásit co nejdříve projektové podpoře; koordinátor může podat maximálně dva návrhy projektů
 • Další účastníci projektu – výzkumné organizace a podniky – nanejvýše 3 spolu-účastníci, jeden z nich musí být VO

Kontakty:

Řešitel si může nechat nasdílet vzorový projekt „Vzorový projekt_TRIO_4_Štěpánová“, kde najde zejména potřebné informace o statutárním orgánu aj.

Ke stažení: