Tag Archives: iNETME

paper-3213924_640

Zlepšit se znamená vystoupit ze své komfortní zóny. A to i ve vědě

Pracovat na sobě mimo jiné znamená vstupovat do situací, které pro nás nejsou příjemné. Třeba když se introvertní výzkumník rozhodne dělat networking opravdu poctivě. O bourání „slonovinových věží“, ve kterých se často věda dělá, jsme si povídali s Pavlem Škrabánkem z Ústavu automatizace a informatiky FSI.

„Chci dělat vědu, která mě baví. Svoboda zvolit si své téma jde ale ruku v ruce s financováním výzkumu. A dobré projekty se nejlépe dělají se špičkovými mezinárodními partnery,“ popisuje Škrabánek své úvahy, které ho loni v létě zavedly na workshop projektu iNETME vedený lektorkou a koučkou Petrou Svobodníkovou (psali jsme o něm zde).

Povídáme si v kanceláři Pavla Škrabánka na ústavu automatizace. Vedle monitoru počítače mu visí pavučinový diagram, který si vytvořil právě na zmíněném workshopu. „Ve skupinách jsme se snažili identifikovat oblasti, které pro tvorbu mezinárodního vědeckého projektu považujeme za nejdůležitější. U osmi zásadních bodů jsme si pak na stupnici určovali, v jaké fázi jsme a kam se chceme posunout. Mně osobně to pomohlo si uvědomit, jak je důležité, aby se o člověku vědělo, aby uměl prezentovat, co dělá, aby znal i mezinárodní vědeckou komunitu,“ vzpomíná Škrabánek na své předsevzetí z loňského června.

Za rok se mu prý povedlo se v této oblasti výrazně zlepšit. Velký skok vpřed pro něj představovalo připojení do mezinárodní COST akce, kde se propojují vědečtí zástupci z dané vědecké komunity ze čtyř desítek zemí světa. Díky ní vyjel na krátkodobý studijní pobyt do španělské Valencie. „Šlo o pracoviště, které se zabývá aplikací spektrofotometrie a hyperspektrálního zobrazování v potravinářství. Pro mne to bylo hodně inspirativní,“ říká Škrabánek, který se mimo jiné specializuje na algoritmy pro zpracování obrazu.

Změna přístupu je pro něj o to náročnější, že se sám považuje za velkého introverta. Díky projektu iNETME se mu podařilo vyjet na jednu z TOP 100 institucí: Barcelona Supercomputing Center. Cílem výjezdu bylo navázat kontakt s úspěšným pracovištěm, kterému se daří na poli projektů Horizon Europe. „Byl to určitě hodnotný výjezd, byť konkrétní spolupráci jsme zatím neuzavřeli. Ale vědí o nás, takže bude v budoucnu snazší navázat s nimi kontakt,“ věří Škrabánek.

Svoji přirozeně introvertní povahu překonává i na konferencích a dalších akcích, kde se, jak říká, „snaží dělat networking poctivě.“ Co to znamená? „Každou přestávku se cíleně snažím s někým setkat, ideálně s vědcem, kterého osobně zatím neznám. Dřív jsem si představoval, že když napíši kvalitní vědecký článek, bude to stačit a svět se nějak pohne k lepšímu. Teď už vím, že je potřeba jít dál,“ uzavírá.

Logo MŠMT

Projekt LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

IMG_4654

Kouč je průvodce, k pozitivní změně je potřeba aktivní práce a motivace

Na dvojici webinářů k programu HORIZONT EVROPA navazuje projekt iNETME nabídkou workshopu s prvky skupinového koučování. Interaktivní workshop pro výzkumníky z FSI se odehraje 1. 6. pod vedením lektorky a koučky Petry Svobodníkové. Co takový skupinový koučink obnáší, jaké jsou jeho výhody a proč má smysl se zapojit? Na to jsme se zeptali přímo lektorky.

Co si máme představit pod pojmem „koučování“? Jak taková akce probíhá?

Začala bych trochu obecněji o profesionálním koučování (nebo koučinku) jako takovém. Koučování jako profese je v Česku relativně mladým oborem, který postupně proniká do byznysu a dalších oblastí zhruba od 90. let. V České republice profesionální koučování zaštiťují dvě mezinárodní organizace: ICF a EMCC. Působí zde také zájmové neziskové organizace sdružující kouče a zájemce o koučování jako např. AIK na Moravě. Profesionální kouč není dosud právně registrovanou profesí, z čehož vyplývá někdy příliš široké užívání označení kouč. V praxi se využívá mnohdy pro kohokoliv, kdo pracuje s lidmi. Profesionální kouč je však vybaven nejen poměrně rozsáhlým certifikovaným výcvikem, ale v rámci profesní akreditace dokládá také své dovednosti rozvíjené praxí, závazek k trvalému seberozvoji, supervizi a etickému jednání.

„Jak úspěšně podat žádost do mezinárodního programu HORIZONT EVROPA na FSI aneb Jaké oblasti potřebuji jako výzkumník a žadatel vzít v úvahu a jaké akční kroky potřebuji podniknout?“

online workshop, 1. 6. 2021, 9:00–11:30 | více o akci zde

Jak si tedy můžeme představit „skupinové koučování“?

Skupinový koučink je výsledkově orientovaný proces, který provází skupinu ke konkrétním krokům, které ji vedou k definovanému cíli. Skupinový koučovací přístup může využívat jakákoliv skupina, která má společný cíl a jejíž členové mají motivaci při koučování aktivně spolupracovat. V případě konkrétní spolupráce se strojní fakultou VUT jsou cílovou skupinou vědečtí pracovníci, kteří chtějí podat úspěšnou žádost do mezinárodního projektu HORIZONT EVROPA. Klíčovým krokem každého koučování je definování zakázky. Workshop s prvky skupinového koučování bude zaměřený na zvýšení úspěšnosti v tomto procesu – jak v počtu podaných žádostí, tak v míře jejich úspěšnosti.

Jakou roli hraje kouč a jakou zkušenosti ostatních účastníků workshopu?

Každý kouč má svůj styl a zároveň hledá jedinečné řešení pro každý projekt. Řešení vzniká jak v přípravě, tak také v procesu samotného koučování. Konkrétně se koučování, jak individuální, tak skupinové, zaměřuje na zvýšení uvědomění v dané problematice, pojmenování zdrojů a možných úskalí a pojmenování akčních kroků potřebných k úspěchu. Ve skupinovém koučování dochází zároveň ke sdílení různých úhlů pohledu, a tím ke zvýšení sebedůvěry a motivace. Každý účastník přináší do skupinové práce svou „mapu“ dané problematiky a kouč může účastníkům pomoci tyto „mapy“ propojit v celek s přidanou hodnotou.

V čem je účast na podobném workshopu jiná, než například diskuse nad danou problematikou s kolegy v týmu?IMG_0297

Klíčovým rozdílem úspěšného koučování je zvýšená efektivita. Koučink si můžete představit jako jakýsi „urychlovač“, který umožňuje účastníkům dojít do cíle dříve a úspěšněji. Kouč také vytváří prostředí vstřícné pro reflexi. Jednou ze zásadních složek práce kouče je věnovat všem účastníkům a objevujícím se informacím maximální pozornost. Uvnitř hlavy kouče probíhá v průběhu koučování „bouře“ myšlenkových operací a vyhodnocování dalších kroků pro maximalizaci užitku klienta, ať už je jím jednotlivec, tým nebo skupina spojená společným zájmem. Klient z koučování odchází s konkrétním novým úhlem pohledu, myšlenkou nebo akčním plánem, který ho posouvá blíže k jeho cíli.

Jaké jsou vaše zkušenosti s výsledky skupinového koučování? Vracejí se k vám pak účastníci se zpětnou vazbou, že je účast posunula v nějaké konkrétní oblasti?

Ze zpětných vazeb účastníků týmových a skupinových projektů mohu citovat zvýšení odvahy k jednání, vytvoření funkčních komunikačních kanálů v rámci skupiny, porozumění jiným úhlům pohledu a jejich přijetí a vznik efektivní vzájemné podpory. V individuálním koučování pak klienti zmiňují nejčastěji efektivní práci s aktuální potřebou v dané problematice, vytvoření partnerského a respektujícího prostředí pro komunikaci a pozitivní tlak na výsledky. Klíčovým faktorem úspěšnosti koučování je také postoj a naladění účastníků, jejich důvěra v proces, aktivní zapojení, zvídavost a zaměření na cíl. Koučování je partnerský proces a mentální „dřina“ pro jeho účastníky. Název koučink pochází z anglického slova „coach“, tedy kočár. Stejně jako nejlepší kočár nikam nedojede bez koně, tak ani kouč jako průvodce procesu k pozitivní změně nedovede svého klienta do cíle bez jeho aktivní práce a motivace.

Více o lektorce a koučce Petře Svobodníkové zjistíte na jejím profilu na LinkedIn.

Psaní projektů

Webináře k projektům Horizon Europe

Nebojte se mezinárodních projektů! Jak si vytvořit strategii pro mezinárodní projekty Horizont Evropa se dozvíte v našem webináři “Getting Ready for Horizon Europe” konaného dne 20. 5. a navazujícím “How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe“, který chystáme na 8. 9. 2021.

Akce jsou součástí projektu iNETME, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE.

paper-3213924_640

Podporujeme vytváření konexí s TOP 100 institucemi

Ve středu 10. 3. 2021 proběhlo zasedání Panelu expertů projektu iNETME. Na zasedání byly schvalovány i přihlášky do TOP 100 institucí za účelem navázání nových kontaktů s cílem podat společný mezinárodní projekt. Celkem byla schválena podpora pěti dvoučlenným týmům.

Mezi úspěšné přihlášky jsou i výjezdy do instituce FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., která se v žebříčku nejúspěšnějších příjemců projektů H2020 řadí na 4. místě. Výjezd je spojen i s přední světovou konferencí. Přejeme kolegům-vědcům, aby epidemiologická situace výjezd umožnila a mise byla úspěšná.

Více o možnostech síťování v rámci projektu iNETME naleznete zde.

globe-3383088_640

Výjezd do TOP instituce může být Váš

Aktivita Informační mezinárodní síťování, do které se můžete zapojit, cílí na navázání spolupráce s vybranými TOP institucemi ve VaV. Využijte možnost setkat se s partnery osobně a prodiskutovat záměr zamýšleného projektu. Výhodou je spojit výjezd s účastí na konferenci. Kritéria a přihlášku najdete zde.

Vyplněné přihlášky posílejte do 8. 3. 2021 na marusincova@vutbr.cz.

Náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu iNETME financovaného z programu INTER-EXCELLENCE, MŠMT.

calculator-1680905_640

Představení GRANTOMATu

Přehledný souhrn důležitých informací a připravovaných národních i mezinárodních výzev na podporu vědy a výzkumu najdete nově na GRANTOMATu.

grantomat

Přihlásit se můžete buď přes webové stránky FSI nebo přes web projektu iNETME. Pro vstup použijte Váš VUT nebo FSI login. Pokud patříte mezi partnery projektu iNETME a nemáte FSI či VUT login, kontaktujte Ing. Blanku Marušincovou, MSc na marusincova@vutbr.cz.

Najdete zde přehled termínů a důležitých informací v jednotné strukturované formě. Přidanou hodnotou jsou i doplňující články, akce, přílohy a poznatky, které projektové oddělení vkládá na základě získaných zkušeností vlastní realizací jednotlivých projektových žádostí potažmo realizací úspěšných projektů. Jedná se o živý nástroj, který je průběžně aktualizován a rozšiřován.

V současné chvíli se Vám mohou hodit zejména datové filtry Vyhlášení a Uzávěrka. Pole hledat vyhledává zadaný text v názvech jednotlivých výzev, v klíčových slovech i v popisu výzvy.

Články a dokumenty vztahující se k aktuální výzvě najdete na konci konkrétní výzvy. V sekci Články a dokumenty najdete kompletní seznam všech vložených článků a dokumentů.

GRANTOMAT vznikl v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Robotické rameno

Jak uspět ve výzvě Marie Curie fellow prozradil další webinář projektu iNETME

Druhý online seminář, který se konal v rámci projektu iNETME, představil výzkumníkům způsoby, jak nejlépe uspět v budoucí Marie Curie fellow. Pokud jste seminář s názvem Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow? nestihli, můžete si jej pustit online. 

Videozáznam semináře ke shlédnutí zde (je nutné se přihlásit do systému VUT).

Prezentace přednášejících:

Online seminář

Online seminář: Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams v úterý 21. dubna od 9:00 do 12:20.

 • Termín konání semináře: úterý 21. dubna 2020 v čase 9:00 – 12:20
 • Místo konání: Microsoft Teams

9:00 – 9:30   Úvod do projektů Marie Skłodowska-Curie IF       

Mgr. Zuzana Čapková, TC AV (NCP) pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020

9:30 – 10:00    „Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?“ (vzor životopisu, nezbytné zkušenosti a kvality žadatele)

Mgr. Zuzana Čapková, TC AV (NCP) pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020

10:00 – 10:30   Kariérní vývoj a co vše může přinést úspěšný MSCA projekt

Christian Iffelsberger; Kalyan Ghosh MSCA fellow na VUT

10:30 – 11:00       Pohled hodnotitelky – dopad fellowship na Vaši kariéru

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

11:30 – 12:00       Workshop – „Napište si svůj vlastní životopis”

12:00 – 12:20       Dotazy, diskuze

V průběhu semináře i po něm je možné chatovat a zasílat dotazy.

Seminář bude možné sledovat přes webový prohlížeč. Doporučujeme však nainstalovat Microsoft Teams na zařízení, ze kterého budete seminář sledovat, tj. PC, Mac, tablet nebo telefon z této adresy.

Důležité odkazy:

REGISTRACE účastníků na seminář

Vstup na ONLINE SEMINÁŘ

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Online seminář

Online seminář: Dotační příležitosti pro mladé vědce

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na online seminář Dotační příležitosti pro mladé vědce. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 15. dubna od 12:30 do 14:30.

 • Termín konání semináře: středa 15. dubna 2020 v čase 12:30 – 14:30
 • Místo konání: Microsoft Teams

Program:

12:30 – 13:00       Prezentace s přehledem vnitřních a tuzemských projektů (Fond vědy, Specifický výzkum, TA ČR ZÉTA, GA ČR Junior)

Mgr. Ivana Lipenská, FSI, VUT

13:00 – 13:30       H2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

13:30 – 13:45       ERC granty

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

13:45 – 14:30       Řešitelé projektů a jejich zkušenosti, tipy, triky, rady

zástupci z řad řešitelů Specifického výzkumu, TA ČR ZÉTA, GA ČR Junior

V průběhu semináře i po něm je možné chatovat a zasílat dotazy.

Seminář bude možné sledovat přes webový prohlížeč. Doporučujeme však nainstalovat Microsoft Teams na zařízení, ze kterého budete seminář sledovat, tj. PC, Mac, tablet nebo telefon z této adresy.

Důležité odkazy

 

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Symposium iNETME

Symposium iNETME nabídlo nové pohledy na rozvoj mezinárodních kontaktů ve VaV

Jak získat partnera pro mezinárodní projekt? To bylo hlavní téma Symposia iNETME, které se uskutečnilo ve středu 26. února na půdě VUT v Brně. Výzkumníkům i projektovým manažerům z univerzit po celé ČR o problematice přednášel i světově uznávaný odborník na vědeckou diplomacii prof. Pierre Bruno Ruffini. Sympozium se konalo v rámci projektu International NET for Mechanical Engineering (iNETME).

Prof. Ruffini přednášel na VUT vůbec poprvé a účastníkům sympozia se snažil přiblížit pohled diplomatů na danou problematiku. Ve dvou blocích jeho přednášek mimo jiné zaznělo vysvětlení, proč a jaké pozitivní výsledky přináší vědecká diplomacie.

Prof. RuffiniProf. Pierre Bruno Ruffini

Britský vědecký atašé Otakar Fojt představil aktuální situaci britského vědeckého prostředí a poradil i praktické tipy na to, jak identifikovat a budovat nová partnerství. Odpovídal také na praktické otázky výzkumníků týkající se podmínek a možností spolupráci v návaznosti na Brexit.

Jak využít vědu pro a v diplomacii k řešení globálních problémů představila výzkumnice Eliška Tomalová z Fakulty sociálních studií Karlovy univerzity. Je členkou týmu, který v mezinárodním evropském projektu S4D4C, financovaném z H2020, řeší diplomatické výzvy zejména v oblasti vodního hospodářství. Sympozium představilo také evropský projekt InsSiDE, také financovaný z H2020. Partneři tohoto projektu chtějí společně přispět ke sdílení vědecké diplomacie v Evropě a organizují první letní školu pro vědce a diplomaty.

Také odpolední blok přednášek byl zaměřený co nejvíce prakticky tak, aby účastníkům představil konkrétní možnosti navázání a rozvoje partnerství. Jednou z možností je také získání průmyslových partnerů prostřednictvím sítě EEN nebo CzechInvestu.

Velice zajímavý pohled vnesla do sympozia Lenka Mynářová, která mj. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. V její přednášce zaznělo, že zatímco skvělým přístrojovým vybavením se mohou pochlubit stovky pracovišť po celém světě, tím klíčovým jsou talentovaní lidé. Budování reputace instituce, kterou pozvedá každý získaný mezinárodní projekt, ocenění nebo i popularizace výzkumu, vnímá Lenka Mynářová jako alfu a omegu úspěchu.

Panelová diskuze na Symposiu iNETME

Panelová diskuze, kterou stejně jako celé sympozium moderoval Aleš Vlk z Alevie, přinesla velmi zajímavé pohledy na téma „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“. Spoluzakladatelka platformy Czexpats in Science Markéta Kubánková představila platformu sdružující české vědce a vědkyně v zahraničí a shrnula bariéry a vyhlídky, kterým čeští vědci při návratu ze zahraničí čelí. Jak v závěru poznamenal prof. Vlastimil Růžička, emeritní rektor VŠCHT v Praze: „Máme docela dost chytrých lidí, potřebujeme však zlepšit řízení vědy na národní úrovni.“ Řečníci se shodli, že vědu v dnešní době nelze vnímat jen jako českou vědu, ale jako vědu mezinárodní, která je postavena na skutečné excelenci a spolupráci.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na webu projektu iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátorem projektu je vědecké centrum NETME při Fakultě strojního inženýrství VUT.

IMG_8491

Seminář představil praktické tipy pro psaní úspěšných článků, publikací a projektových žádostí

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 NETME Centre uspořádalo pro mladé výzkumníky seminář na téma PUBLIKACE, PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI A JAK NA NĚ?. Jeho cílem bylo dát výzkumným talentům především z řad Ph.D. studentů praktické tipy, jak psát úspěšné články, publikace a také projektové žádosti.  Seminář vyvolal na Fakultě strojního inženýrství VUT velký zájem a zasedací místnost se zaplnila do posledního místa.

Pro ty, kteří se semináře nemohli zúčastnit osobně, přinášíme prezentace řečníků online.

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Seminář Horizont 2020 TWINNING

Seminář H2020 TWINNING představil podmínky výzvy i užitečné tipy pro přípravu projektu

Pod vedením Anny Vosečkové z Technologického centra AV ČR se na FSI uskutečnil v úterý 17. září 2019 seminář Horizont 2020 TWINNING. Anna Vosečková výzkumníkům a zástupcům z projektových oddělení představila cíle a podmínky výzvy a sdílela s účastníky užitečné tipy, jak zvýšit šance na úspěch. Seminář se konal v rámci aktivit projektu iNETME.

Cílem výzvy TWINNING je podpořit partnerství méně výkonných výzkumných institucí s minimálně dvěma významnými zahraničními partnery. Primárním cílem je tedy institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik. Další informace a užitečná doporučení naleznete v prezentaci Anny Vosečkové z Technologického centra AV ČR.

Návrhy projektů v programu Horizont 2020 pro nástroj TWINNING je možné podávat do 14. listopadu 2019.

Seminář H2020 TWINNING byl první akcí ze série aktivit projektu iNETME, který má podpořit výzkumné týmy v podávání mezinárodních projektů. Na seminář naváže Symposium iNETME: Jak získat partnera pro mezinárodní projekt?, který se bude konat 26. února 2020. Pro bližší podrobnosti sledujte web projektu iNETME.

Projektový management

FSI rozšiřuje rozsah podpory pro přípravu mezinárodních projektů

Oddělení podpory projektů FSI uspělo se svým projektem International NET for Mechanical Engineering (iNETME). Cílem projektu iNETME je zapojit vědeckovýzkumné týmy oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Pokud chcete vědět více, přijďte na úvodní seminář o projektu. Ten pořádá Oddělení podpory projektů FSI dne 25.6. v 9.30 v NETME Centre (budova D5, 4. patro).

Oblasti, které projekt podporuje:

 • projektové poradenství včetně zajištění jazykové korektury textu připravované žádosti (tzv. proofreading)
 • vybraným projektovým žádostem lze hradit i profesionální grafické zpracování
 • Informační síťování a navazování partnerství s TOP mezinárodními institucemi
  • do roku 2022 bude podpořeno 10 výjezdů do TOP mezinárodních institucí, které jsou nejúspěšnější v získávání mezinárodních projektů. Žebříček naleznete zde: https://h2020viz.vinnova.se
  • Kritéria výjezdů budou představena na informační schůzce dne 25.6.
 • web projektu s průběžnými aktualitami a elektronickým personifikovaným nástrojem na vyhledávání výzev
 • semináře a workshopy, jejichž témata aktuálně reagují na dění na poli mezinárodních projektů
  • 1. seminář je naplánován na září 2019 na téma TWINNING – pozvání předběžně přijala paní Vosečková z TC AV
 • vědecké sympozium – pozvání předběžně přijali prof. prof. Pierre-Bruno Ruffini  (světově uznávaný odborník ve vědecké diplomacii) a Dr. Otakar Fojt (britský vědecký atašé)
 • video a tiskové materiály strojních oborů, které Vám budou k dispozici i pro účely Vašich zahraničních konferencí či jiných výjezdů

K projektu iNETME se připojily následující oborově spřízněné výzkumné organizace:

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Technická Univerzita v Liberci
 • Centrum dopravního výzkumu
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Český metrologický institut
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Partnerem projektu je i Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno).

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba:

Ing. Blanka Marušincová, MSc

Svou účast potvrďte e-mailem: marusincova@vutbr.cz nebo telefonicky: 541 14 49 87.