Tag Archives: fabfest

Přednáška dr. Jany Hoderové na FabFestu 2018

Videoblog: Jaký byl FabFest 2018?

V rámci evropského projektu FabLabNet zorganizovali výzkumníci a členové strojLABu na Fakultě strojního inženýrství FabFest, inspirativní festival 3D tisku. V rámci FabFestu tvůrci ze strojLABu, první univerzitní dílny 3D tisku, představili vyvinuté prototypy, zástupci Ústavu konstruování otevřeli druhou dílnu 3D tisku pro studenty VUT a všichni účastníci mohli navštívit zajímavé workshopy nebo přednášky. Středoškoláci se navíc utkali v soutěži Autodesk Academia Design.

Atmosféru eventu, který během dvou dnů navštívilo více než 150 studentů středních a vysokých škol, pedagogů nebo zástupců firem, můžete znovu prožít díky videu. Chcete se dozvědět víc o vystavovaných prototypech, které ve strojLABu za první rok fungování vznikly? Pak by vám nemělo uniknout tohle video s rozhovory s tvůrci ze strojLABu.

 

FabLabNet – celoevropská síť pomáhá šířit know-how

K otevření strojLABu a uspořádání FabFestu umožnilo zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet, který je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html