3352

Laboratoř sprejů

Pracoviště má 15leté zkušenosti ve výzkumu rozprašovacích trysek. Pro tuto činnost provozuje v ČR unikátní laboratoř trysek s vybavením, které je srovnatelné s jinými špičkovými evropskými pracovišti. Typické využití je výzkum a diagnostika atomizačních trysek pro automobilový průmysl, spalovací komory turbomotorů, odsiřovací zařízení, chlazení v ocelářském průmyslu, spalování odpadních paliv, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.

Vybavení laboratoře umožňuje zkoušení trysek ve velkém rozsahu provozních tlaků, průtoků a provozních kapalin na studeném zkušebním zařízení s komplexním měřením jejich vlastností: průtočné charakteristiky, vnitřní proudění, časově/frekvenčně a prostorově rozlišené charakteristiky velikosti, rychlosti a koncentrace kapek ve spreji, hmotnostní toky kapaliny, geometrie spreje.

Možnosti zkušebny

 • zkoušení tlakových, dvou- a tří-médiových pneumatických trysek
 • tlak kapaliny do 3 MPa, průtok do 2000 l/hod, teplotní stabilizace 15 – 50 °C
 • provoz s uhlovodíkovými palivy (oleje, kerosin), vodou a suspenzemi
 • tlak vzduchu do 1,5 MPa
 • počítačově řízené 3D traverzovací zařízení
 • zařízení pro přípravu a rozstřik suspenzí
 • měření tlaku, teploty, průtoku provozních médií, sběr dat systémem NI CompactDAQ
 • měření sprejů moderními laserovými diagnostickými metodami: fázová Dopplerovská anemometrie, Particle Image Velocimetry, optická paternace (Planar Laser-Induced Fluorescence)

Prováděné činnosti

 • výzkum, vývoj a zkoušení různých typů rozprašovacích trysek, injektorů a nebulizérů
 • návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent s pomocí vlastních metodik, návrh trysek pro vysoce viskozní kapaliny, odpadní paliva a suspenze s pevnými částicemi
 • měření vlastností sprejů s využitím moderních laserových diagnostických metod jako vstupní data pro počítačové (CFD) modely
 • vizualizace vnitřního proudění v tryskách a výzkum dvoufázového toku
 • výpočet dvoufázového výtoku – kapalina-plyn s vlastním softwarem
 • hodnocení stability sprejů pomocí publikovaných i vlastních metod

Používaná technika


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř aerosolů

Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!