SPIL

Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL)SPIL_Logo_Color

Projekt řešený mezinárodním vědeckým týmem pod vedením profesora Jiřího Klemeše v NETME Centre při FSI VUT v Brně. Projekt SPIL byl připravený v NETME Centre a je podpořen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 2. 2017 a potrvá více než pět let. Cílem projektu je vybudovat mezinárodně konkurenceschopné výzkumné pracoviště a dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.

Tým každoročně pořádá vědeckou konferenci projektu SPIL  v Brně, více informací naleznete na webové stránce www.conferencespil.com.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Spolupracující univerzity:

Výzkumný tým SPIL


kl

Prof Dr-Habil Jiří Jaromír KLEMEŠ, DSc, dr h c

Vedoucí Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

psv

Assoc Prof Dr-Habil Petar Sabev Varbanov, PhD

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

pospíšil

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

mp

Doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Dr. Chofreh

Abdoulmohammad G. Chofreh, Ph.D., MBA

Výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

klimeš

Doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

rš

Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

xj

Xuexiu JIA MSc, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

pš

Ing. Michal Špiláček Ph.D.

Doktorand, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

yvf

Dr. Yee Van Fan, M.Phil.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Wang

Xuechao WANG, MSc

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Ho Min Chin

MEng. Hon Huin Chin

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

lg

MEng. Limei Gai

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

š 1

Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.

Asistentka, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

h 1

Ing Milan HEMZAL

Koordinátor výzkumu, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
Project LTACH19033 (VES19CHINA)
Email: hemzal@fme.vutbr.cz

>

w1

MSc Like WANG

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
E-mail: wang.l@fme.vutbr.cz
Profile: Google Scholar
 

>

bw1

BEng Bohong Wang Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
E-mail: wang.b@fme.vutbr.cz
Profile: Google Scholar,

>

vn

Dr Vlastimír Nevrlý

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
E-mail: nevrly.v@fme.vutbr.cz
Profil: Google Scholar, Publons

>

jw

doc. Ing. Jin Wang Ph.D.

Výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
E-mail:  wang.j@fme.vutbr.cz
Profil: Google Scholar, Publons

>

sj

Dr Sheetal Jain

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Publikace

Wang, B., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Zeng, M., 2020. An Extended Grid Diagram for Heat Exchanger Network Retrofit Considering Heat Exchanger Types. Energies, 13(10), p.2656.

Gaurav GK, Mehmood T, Cheng L, Klemeš J J, Shrivastava DK, Water hyacinth as a biomass: A review, Journal of Cleaner Production, 2020, 122214

Khan HH, Malik MM, Zafar R, Chofreh AG, Goni FA, Klemeš JJ, Alotaibi Y, Challenges for Sustainable Smart Cities Development, Sustainable Development.

Yang, D., Jia, X., Dang, M., Han, F., Shi, F., Tanikawa, H., Klemeš, J.J., 2020. Life cycle assessment of cleaner production measures in monosodium glutamate production: A case study in China. Journal of Cleaner Production, p.122126.

Charvát, P., Klimeš, L., Pospíšil, J., Klemeš, J.J. and Varbanov, P.S., 2020. An overview of mercury emissions in the energy industry-A step to mercury footprint assessment. Journal of Cleaner Production, p.122087.

Tovazhnyansky L., Klemeš J.J., Kapustenko P., Arsenyeva O., Perevertaylenko O., Arsenyev P., Experimental study, mathematical modelling and optimal design of welded plate heat exchanger for ammonia synthesis column, Energies 2020, 13. Energies 2020, 13, 2656.

Lee, P.Y., Liew P.Y., Walmsley T.G., Wan Alwi S.R. Klemeš J.J., Total site heat and power integration for locally integrated energy sectors, Energy, 2020, p.117565, doi:10.1016/j.energy.2020.117661.

Wang, B., Klemeš, J.J., Liang, Y., Yuan, M., Zhang, H. and Liu, J., 2020. Implementing hydrogen injection in coal-dominated regions: Supply chain optimisation and reliability analysis. Energy, p.117565.

Klemeš, J.J., Fan Y.V., Tan, R.R., Jiang, P., 2020. Minimising the present and future plastic waste, energy and environmental footprints related to COVID-19. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 127, p.109883.

Kapustenko, P.O., Klemeš, J.J., Arsenyeva, O.P., Kusakov, S.K., Tovazhnyanskyy, L.L., 2020. The influence of plate corrugations geometry scale factor on performance of plate heat exchanger as condenser of vapour from its mixture with noncondensing gas. Energy.

Wang, X.C., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Dong, X., Wang, Y., 2020. Measuring the Environmental Performance of the EU27 from the Water-Energy-Carbon Nexus perspective. Journal of Cleaner Production. Accepted 19.04.2020.

Long, X., Yu, H., Sun, M., Wang, X.C., Klemeš, J.J., Xie, W., Wang, C., Li, W., Wang, Y., 2020. Sustainability evaluation based on the Three-dimensional Ecological Footprint and Human Development Index: A case study on the four island regions in China. Journal of Environmental Management, 265, p.110509.

Varbanov P.S., 2020. Back to the basics: the disparity between footprints and profits. Clean Techn Environ Policy 22, 743–744. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01856-5

Jamaluddin, K., Wan Alwi, S.R., Hamzah, K., Klemeš, J.J., 2020. A Numerical Pinch Analysis Methodology for Optimal Sizing of a Centralized Trigeneration System with Variable Energy Demands. Energies, 2020, 13, 2038. doi:10.3390/en13082038

Hoo P.Y, Bong, C.P.C, Fan Y.V., 2020. Operational Management Implemented in Biofuel Upstream Supply Chain and Downstream International Trading: Current Issues in Southeast Asia. Energies, 13(7), 1799.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Ko, C.H., 2020. Bioenergy carbon emissions footprint considering the biogenic carbon and secondary effects. International Journal of Energy Research, https://doi.org/10.1002/er.5409

Ahmad Sanadi, N.F.B., Lee, C.T., Ibrahim, N., Klemeš, J.J., Li, C., Gao, Y., 2020. Effect of compost maker on composting and compost quality. Chemical Engineering Transactions 78, 181–186.

Chin, H.H., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2020. Short term maintenance tasks scheduling with pinch methodology. Chemical Engineering Transactions 78, 499–504.

Tay, S.Y., Mohammad Rozali, N.E., Wan Alwi, S.R., Ho, W.S., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2020. Design of grid-tied hybrid diesel-renewable energy systems using power pinch analysis. Chemical Engineering Transactions 78, 25–30.

Shakeel, J., Mardani, A., Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2020. Anatomy of sustainable business model innovation. Journal of Cleaner Production, p.121201.

Wang, B., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Chin, H.H., Wang, Q.W., Zeng, M., 2020. Heat exchanger network retrofit by a shifted retrofit thermodynamic grid diagram-based model and a two-stage approach. Energy, p.117338.

Varbanov P.S., Chin H.H., Popescu A.-E.P., Boldyryev S., 2020. Thermodynamics-Based Process Sustainability Evaluation. Energies 13, 2132. https://doi.org/10.3390/en13092132

Fan Y.V., Klemeš J.J., 2020, Biomass Supply and Inventory Management for Energy Conversion, Chemical Engineering Transactions, 78, 421-426

Gai, L., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., 2020. Critical Analysis of Process Integration Options for Joule-Cycle and Conventional Heat Pumps. Energies 2020, 13, 635.

Davoudi, M., Seyed Moosavi, S.M., Chofreh, A.G., Goni, F.A., Shahrjerdi, R., Klemeš, J.J., 2020. Analysis of technologies for sustainable development of renewable energy systems.

Jia, X., Klemeš, J.J., Alwi, S.R.W., Varbanov, P.S., 2020. Regional Water Resources Assessment using Water Scarcity Pinch Analysis. Resources, Conservation and Recycling 157.

Xu, Z., Fan, W., Dong, X., Wang, X.-C., Liu, Y., Xue, H., Klemeš, J.J., 2020. Analysis of the functional orientation of agricultural systems from the perspective of resource circulation. Journal of Cleaner Production 258.

Fan, W., Chen, N., Li, X., Wei, H., Wang, X., 2020. Empirical Research on the Process of Land Resource-Asset-Capitalization—A Case Study of Yanba, Jiangjin District, Chongqing. Sustainability, 12(3), p.1236.

Zeinalnezhad, M., Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2020. Air pollution prediction using semi-experimental regression model and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Journal of Cleaner Production, p.121218.

Fan, Y.V, Tan, R.R., Klemeš, J.J., 2020. A system analysis tool for sustainable biomass utilisation considering the Emissions-Cost Nexus. Energy Conversion and Management, 210, p.112701.

Mikulčić, H., Baleta, J., Klemeš, J.J., 2019. Sustainability through combined development of energy, water and environment systems. Journal of Cleaner Production, p.119727.

Klemeš, J.J., Wang, Q.W., Varbanov, P.S., Zeng, M., Chin, H.H., Lal, N.S., Li, N.Q., Wang, B., Wang, X.C., Walmsley, T.G., 2020. Heat transfer enhancement, intensification and optimisation in heat exchanger network retrofit and operation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 120, p.109644

Wang, X.C, Klemeš, J.J., Wang, Y., Dong, X., Wei, H., Xu, Z., Varbanov, P.S., 2020. Water-Energy-Carbon Emissions nexus analysis of China: An environmental input-output model-based approach. Applied Energy, 261, p.114431.

Jiang, P., Fan, Y.V., Zhou, J., Zheng, M., Liu, X., Klemeš, J.J., 2020. Data-driven analytical framework for waste dumping behaviour analysis to facilitate policy regulations, Waste Management, 103, 285-295.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., Malik, M.N., Khan, H.H., 2019. Development of guidelines for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems. Journal of Cleaner Production, p.118655.

Pintarič, Z.N., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2019. Multi-objective multi-period synthesis of energy efficient processes under variable environmental taxes. Energy, 189, p.116182.

Ong, B.H.Y., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Varbanov, P.S., Walmsley, M.R.W., 2019. A heat- and mass-integrated design of Hydrothermal Liquefaction process co-located with a Kraft Pulp Mill. Energy 189, 116235.

Fan, X.Y., Klemeš, J.J., Jia, X., Liu, Z.Y., 2019. An iterative method for design of total water networks with multiple contaminants. Journal of Cleaner Production, 240, p.118098.

Malik, S., Fatima, F., Imran, A., Chuah, L.F., Klemeš, J.J., Khaliq, I.H., Asif, S., Aslam, M., Jamil, F., Durrani, A.K., Akbar, M.M., 2019. Improved project control for sustainable development of construction sector to reduce environment risks. Journal of Cleaner Production, p.118214.

Fan, Y.V., Chin, H.H., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Liu X., 2019. Optimisation and Process Design Tools for Cleaner Production. Journal of Cleaner Production, 119181

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Walmsley TG, Bertok, B, 2019, Implementing Circular Economy in municipal solid waste treatment system using P-graph, Science of the Total Environment, 134652.

Walmsley, T.G., Varbanov, P.S., Aviso, K., You, F., 2019. Energy integration and optimisation for sustainable Total Site, process and equipment design. Energy, 186

Toman, F., Kracik P., Pospisil, J., Spilacek, M., 2019, Comparison of Different Concepts of Condensation Heat Exchangers with Vertically Oriented Pipes for Effective Heat and Water Regeneration, Chemical Engineering Transactions, 76, 379–384.

Somplak, R., Smejkalova, V., Nevrly, V., Pluskal, J., Pavlas, M., 2019, Implementation of Circular Economy through the Mathematical Programming for the Complex System Evaluation, Chemical Engineering Transactions, 76, 523–528.

Zhakupova, G., Sadenova, M.A., Varbanov, P.S., 2019, Possible Alternatives for Cost-Effective Neutralisation of Fluoroanhydrite Minimising Environmental Impact, Chemical Engineering Transactions, 76, 1069–1074.

Wang, X.C., Klemeš, J.J., Dong X., Sadenova M.A., Varbanov, P.S., Zhakupova G., 2019, Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Various Energy Sources, Chemical Engineering Transactions, 76, 1057–1062.

Varbanov, P.S., Yong J.Y., Klemeš, J.J., Chin H.H., 2019, Data Extraction for Heat Integration and Total Site Analysis: A Review, Chemical Engineering Transactions, 76, 67–72.

Utegenova, M.E., Sadenova, M.A., Klemeš, J.J., 2019, Synthesis of Block Ceramic Catalyst Carriers Based on Natural Raw Materials and Metallurgical Slags, Chemical Engineering Transactions, 76, 151–156.

Schlosser, F., Arpagaus, C., Walmsley, T.G., 2019, Heat Pump Integration by Pinch Analysis for Industrial Applications: A Review, Chemical Engineering Transactions, 76, 7–12.

Sanghuang, J., Wan Alwi, S.R., Nawi, W.N.R.M., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2019, CO2 Total Site Planning with Centralised Multiple Headers, Chemical Engineering Transactions, 76, 139–144.

Sanadi, N.F.A., Fan, Y.V., Lee, C.T., Ibrahim, N., Li C., Gao, Y., Ong, P.Y., Klemeš, J.J., 2019, Nutrient in Leachate of Biowaste Compost and its Availability for Plants, Chemical Engineering Transactions, 76, 1369–1374.

Matsegora, O.I., Klemeš, J.J., Arsenyeva, O.P., Kapustenko, P.O., Kusakov, S.K., Zorenko, V.V., 2019, The Effect of Plate Corrugations Geometry on Performance of Plate Heat Exchangers Subjected to Fouling, Chemical Engineering Transactions, 76, 277–282.

Lee, P.Y., Liew, P.Y., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., 2019, Cogeneration Optimisation for Locally Integrated Energy Systems, Chemical Engineering Transactions, 76, 79–84.

Lal, N.S., Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2019, Flexibility Analysis of Heat Exchanger Network Retrofit Designs using Monte Carlo Simulation, Chemical Engineering Transactions, 76, 463–468.

Klimes, L., Charvat, P., Bohunsky, T., Klemeš, J.J., Stetina, J., 2019, Possibilities for the Reduction of Water Consumption in Steel Industry and Continuous Steel Casting: An Overview, Chemical Engineering Transactions, 76, 211–216.

Jia, X., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Alwi S.R.W., 2019, Blue Water Footprint of the Czech Republic, Chemical Engineering Transactions, 76, 1063–1068.

Hafizan, A.M., Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., Hamid, M.K.A., 2019, Cost Optimisation of a Flexible Heat Exchanger Network with Fluctuation Probability using Break-Even Analysis, Chemical Engineering Transactions, 76, 403–408.

Gai, L., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., 2019, Process Integration Using a Joule Cycle Heat Pump, Chemical Engineering Transactions, 76, 415–420.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Tan R.R., Varbanov, P.S., 2019, Graphical Break-Even Based Decision-Making Tool (BBDM) to Minimise GHG Footprint of Biomass Utilisation: Biochar by Pyrolysis, Chemical Engineering Transactions, 76, 19–24.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Davoudi, M., Klemeš, J.J., Moosavi, S.M.S., 2019, Strategic Plan Method for Future Renewable Energy Technologies, Chemical Engineering Transactions, 76, 1159–1164.

Chin, H.H., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Lam H.L., 2019, Application of Pinch Analysis to Opportunistic Maintenance Management, Chemical Engineering Transactions, 76, 535–540.

Arsenyev, P.Y., Tovazhnyansky, L., Klemeš, J.J., Arsenyeva, O.P., Perevertaylenko, O.Y., Kapustenko, P.O., 2019, The Optimal Design of Welded Plate Heat Exchanger with Intensified Heat Transfer for Ammonia Synthesis Column, Chemical Engineering Transactions, 76, 61–66.

Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Ocłoń, P., Chin, H.H., 2019. Towards Efficient and Clean Process Integration: Utilisation of Renewable Resources and Energy-Saving Technologies. Energies, 12(21), p.4092.

Sadenova, M.A., Utegenova, M.E., Klemeš, J.J., 2019. Synthesis of new materials based on metallurgical slags as a contribution to the circular economy. Clean Technologies and Environmental Policy, pp.1-13.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Walmsley, T.G., Perry, S., 2019. Minimising energy consumption and environmental burden of freight transport using a novel graphical decision-making tool. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114, p.109335.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Malik, M.N., Khan, H.H., Klemeš, J.J., 2019. The imperative and research directions of sustainable project management. Journal of Cleaner Production, p.117810.

Fan, Y.V., Lee, C.T., Lim, J.S., Klemeš, J.J., Le, P.T.K., 2019. Cross-disciplinary Approaches Towards Smart, Resilient and Sustainable Circular Economy. Journal of Cleaner Production, 232, 1482-1491.

Pintarič, Z.N., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J. Kravanja, Z., 2019. Multi-objective multi-period synthesis of energy efficient processes under variable environmental taxes. Energy, 189, p.116182.

Rozali, N.E.M., Ho, W.S., Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., Cheong, J.S., 2019. Probability-Power Pinch Analysis Targeting Approach for Diesel/Biodiesel Plant Integration into Hybrid Power Systems. Energy, p.115913.

Liu, W.H., Ho, W.S., Lee, M.Y., Hashim, H., Lim, J.S., Klemeš, J.J., Yee Mah, A.X., 2019. Development and optimization of an integrated energy network with centralized and decentralized energy systems using mathematical modelling approach. Energy, 183, 617-629.

Mardani, A., Fan, Y.V., Nilashi, M., Hooker, R.E., Ozkul, S., Streimikiene, D. and Loganathan, N., 2019. A two-stage methodology based on ensemble Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System to predict carbon dioxide emissions. Journal of Cleaner Production, 231, pp.446-461.

Sitek T., Pospíšil J., Poláčik J., Špiláček M., Varbanov P., 2019. Fine combustion particles released during combustion of unit mass of beechwood. Renewable Energy, 140, 390-396.

Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Foley, A., 2019. Process Integration and Circular Economy for Renewable and Sustainable Energy Systems.

Jamaluddin, K., Alwi, S.W., Hamzah, K., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2019, June. A new framework for optimisation of Pressurised Water Reactor design as a trigeneration system. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 555, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.

Lal, N.S., Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R., Neale, J.R., 2019. Insightful Heat Exchanger Network Retrofit Design using Monte Carlo Simulation. Energy, 181, 1129-1141,

Lim, L.Y., Lee, C.T., Bong, C.P.C., Lim, J.S., Klemeš, J.J., 2019. Environmental and economic feasibility of an integrated community composting plant and organic farm in Malaysia. Journal of Environmental Management,244, 431-439.

Schlosser, F., Seevers, J.P., Peesel, R.H., Walmsley, T.G., 2019. System efficient integration of standby control and heat pump storage systems in manufacturing processes. Energy, 181, 395-406.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., 2019, June. Emission Pinch Analysis for Regional Transportation Planning: Stagewise Approach. In 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)(pp. 1-6). IEEE.

Zeinalnezhad, M., Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., Darvishvand, A.M. , Vashaghi, K., 2019, June. Forecasting Air Pollution by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. In 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)(pp. 1-3). IEEE.

Klemeš, J.J., Fan, Y.V., 2019, June. Internet of Things for Green Cities Transformation: Benefits and Challenges. In 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)(pp. 1-6). IEEE.

Varbanov, P.S., Yong, J.Y., Klemeš, J.J., Kravanja, Z.,2019. A Comparison of Data Reconciliation Tools for Modelling Heat Recovery.Computer Aided Chemical Engineering, 46, 1123-1128.

Xu, Z., Wei, H., Fan, W., Wang, X., Zhang, P., Ren, J., Lu, N., Gao, Z., Dong, X., Kong, W., 2019. Relationships between ecosystem services and human well-being changes based on carbon flow—A case study of the Manas River Basin, Xinjiang, China. Ecosystem Services, 37, p.100934.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Zeinalnezhad, M., Navidar, S., Shayestehzadeh, H., Klemeš, J.J., 2019. Value chain mapping of the water and sewage treatment to contribute to sustainability. Journal of Environmental Management,239, 38-47.

Walmsley, T.G., Ong, B.H., Klemeš, J.J., Tan, R.R., Varbanov, P.S., 2019. Circular Integration of processes, industries, and economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews,107, 507-515.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Hon Huin C., 2019, Extended Waste Management Pinch Analysis (e-wampa) Minimising Emission of Waste Management: Eu 28, Chemical Engineering Transactions, 74, 283-288.

Peesel, R.H., Schlosser, F., Meschede, H., Dunkelberg, H., Walmsley, T.G., 2019. Optimization of Cooling Utility System with Continuous Self-Learning Performance Models. Energies, 12(10), p.1926.

Malik, M.N., Khan, H.H., Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., Alotaibi, Y., 2019. Investigating Students’ Sustainability Awareness and the Curriculum of Technology Education in Pakistan. Sustainability, 11(9), p.2651.

Wei, H., Fan, W., Lu, N., Xu, Z., Liu, H., Chen, W., Ulgiati, S., Wang, X., Dong, X., 2019. Integrating Biophysical and Sociocultural Methods for Identifying the Relationships between Ecosystem Services and Land Use Change: Insights from an Oasis Area. Sustainability, 11(9), p.2598.

Kapustenko, P.O., Klemeš, J.J., Matsegora, O.I., Arsenyev, P.Y., Arsenyeva, O.P., 2019. Accounting for local thermal and hydraulic parameters of water fouling development in Plate Heat Exchanger. Energy.

Wang, X.C., Klemeš, J.J., Dong, X., Fan, W., Xu, Z., Wang, Y., Varbanov, P.S., 2019. Air pollution terrain nexus: A review considering energy generation and consumption. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 105, 71-85.

Nemet, A., Isafiade, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2018. Two-step MILP/MINLP approach for the synthesis of large-scale HENs. Chemical Engineering Science.

Baleta, J., Mikulčić, H., Klemeš, J.J., Urbaniec, K., Duić, N., 2019. Integration of Energy, Water and Environmental Systems for a Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 215, 1424-1436.

Jamaluddin, K., Wan Alwi, S.R., Abdul Manan, Z., Hamzah, K., Klemeš, J.J., 2019. A Process Integration Method for Total Site Cooling, Heating and Power Optimisation with Trigeneration Systems. Energies,12(6), p.1030.

Liu, W.H., Lee, M.Y., Hashim, H., Lim, J.S., Klemeš, J.J., Wan Alwi, S.R., Idris, A.M., Ho, W.S., 2019. Extended Electric System Cascade Analysis (ESCA) for optimal power system targeting considering generation flexibility and heat rate factor. Energy Procedia, 158, 4190-4197.

Schlosser, F., Peesel, R.H., Meschede, H., Philipp, M., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R.W., Atkins, M.J., 2019. Design of Robust Total Site Heat Recovery Loops via Monte Carlo Simulation. Energies 2019, 12, 930.

Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., 2019. Circular economy and engineering concepts for technology and policy development. Clean Techn Environ Policy (2019) 21: 479.

Jia, X., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Wan Alwi, S.R., 2019. Water Availability Footprint Addressing Water Quality. Journal of Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems-JSDEWES, 7(1), 72-86.

Čuček, L., Boldyryev, S., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., Krajačić, G., Varbanov, P.S., Duić, N., 2019. Approaches for Retrofitting Heat Exchanger Networks within Processes and Total Sites. Journal of Cleaner Production, 211, 884-894.

Hafizan, A.M., Klemeš, J.J., Wan Alwi, S.R., Abdul Manan, Z., Abd Hamid, M.K., 2019. Temperature Disturbance Management in a Heat Exchanger Network for Maximum Energy Recovery Considering Economic Analysis. Energies, 12(4), p.594.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Perry, S., Lee, C.T., 2019. Anaerobic digestion of lignocellulosic waste: Environmental impact and economic assessment. Journal of Environmental Management, 231, 352-363.

Fabiano, B., Reverberi, A.P., Varbanov, P.S., 2019. Safety opportunities for the synthesis of metal nanoparticles and short-cut approach to workplace risk evaluation. Journal of Cleaner Production, 209, 297-308.

Hyman, B., Ozalp, N., Varbanov, P.S., Fan, Y.V., 2019. Modeling energy flows in industry: General methodology to develop process step models. Energy Conversion and Management, 181, 528-543.

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2019. Potential of Cross-Sector Energy Integration for Gas Emission Mitigation. Chemical Engineering Transactions, 72, 115-120.

Razak, N.H., Hashim, H., Yunus, N.A., Klemeš, J.J., Phoon, L.Y., 2019. Optimization of ternary green diesel blends for diesel/palm methyl ester/alcohol using product design optimization. Chemical Engineering Transactions, 72, 391-396.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Lee, C.T., Perry, S., 2019. GHG Emissions of Incineration and Anaerobic Digestion: Electricity Mix. Chemical Engineering Transactions, 72, 145-150.

Mohammad Rozali, N.E., Cheong, J.S., Wan Alwi, S.R., Ho, W.S., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2019. Integration of Diesel Plant into Hybrid Power System Using Numerical Probabilistic Approach. Chemical Engineering Transactions, 72, 277-282.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Malik, M.N., Khan, H.H., Klemeš, J.J., 2019. Evaluation of the Sustainable Enterprise Resource Planning Implementation Steps. Chemical Engineering Transactions, 72, 445-450.

Ahmad Sanadi, N.F., Lee, C.T., Sarmidi, M.R., Klemeš, J.J., Zhang, Z., 2019. Characterisation of Liquid Fertiliser from Different Types of Bio-Waste Compost and its Correlation with the Compost Nutrients. Chemical Engineering Transactions, 72, 253-258.

Sabki, M.H., Lee, C.T., Bong, C.P.C., Zhang, Z., Li, C., Klemeš, J.J., 2019. Sustainable Organic Waste Management Framework: A Case Study in Minhang District, Shanghai, China. 72, 7-12.

Wang, X., Klemeš, J.J., Fan, W., Dong, X., 2019. An Overview of Air-Pollution Terrain Nexus. Chemical Engineering Transactions, 72, 31-36.

Jia, X.X., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Wan Alwi, S.R., 2019. Analyzing the Energy Consumption, GHG Emission, and Cost of Seawater Desalination in China. Energies, 12(3), p.463.

Šomplák, R., Pavlas, M., Nevrlý, V., Touš, M., Popela, P., 2019. Contribution to Global Warming Potential by waste producers: Identification by reverse logistic modelling. Journal of Cleaner Production, 208, 1294-1303.

Shad, M.K., Lai, F.W., Fatt, C.L., Klemeš, J.J., Bokhari, A., 2019. Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 208, 415-425.

Pospíšil, J., Charvát, P., Arsenyeva, O., Klimeš, L., Špiláček, M., Klemeš, J.J., 2019. Energy demand of liquefaction and regasification of natural gas and the potential of LNG for operative thermal energy storage. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 99, 1-15.

Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Perry, S.J., 2018. Spatial targeting evaluation of energy and environmental performance of waste-to-energy processing. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 1-14. [IF = 2.809].

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2018. Process synthesis with simultaneous consideration of inherent safety-inherent risk footprint. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 1-18.

Walmsley, T.G., Lal, N.S., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Automated retrofit targeting of heat exchanger networks. Frontiers of Chemical Science and Engineering, pp.1-13.

Ferdan, T., Pavlas, M., Nevrlý, V., Šomplák, R., 2018. Greenhouse Gas Emissions from Thermal Treatment of Non-Recyclable Municipal Waste. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 12(4), 815-831.

Alnarabiji, M.S., Yahya, N., Nadeem, S., Adil, M., Baig, M.K., Ghanem, O.B., Azizi, K., Ahmed, S., Maulianda, B., Klemeš, J.J., Elraies, K.A., 2018. Nanofluid enhanced oil recovery using induced ZnO nanocrystals by electromagnetic energy: Viscosity increment. Fuel, 233, 632-643.

Philipp, M., Schumm, G., Heck, P., Schlosser, F., Peesel, R.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., 2018. Increasing energy efficiency of milk product batch sterilisation. Energy, 164, 995-1010.

Walmsley, T.G., Walmsley, M.R., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Energy Ratio analysis and accounting for renewable and non-renewable electricity generation: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 98, 328-345.

Klemeš, J.J., Varbanov, P.V., Walmsley, T.G., Jia, X.X., 2018. New directions in the implementation of Pinch Methodology (PM). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 98, 439-468.

Jamaluddin, K., Wan Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Hamzah, K., Klemeš, J.J., 2018. Hybrid Power Systems Design Considering Safety and Resilience. Process Safety and Environmental Protection, 120, 256-267.

Klemeš, J., Varbanov, P.S., 2018.Heat Transfer Improvement, Energy Saving, Management and Pollution Reduction. Energy.

Walmsley, T.G., Varbanov, P.S., Su, R., Ong, B.H.Y., Lal, N.S., 2018. Frontiers in Process Development, Integration and Intensification for Circular Life Cycles and Reduced Emissions. Journal of Cleaner Production.

Fadzil, A.F.A., Wan Wan Alwi, S.R., Manan, Z., Klemeš, J.J., 2018. Industrial site water minimisation via one-way centralised water reuse header. Journal of Cleaner Production, 200, 174-187.

Walmsley, M.R.W., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., 2018. Linking Greenhouse Gas Emissions Footprint and Energy Return on Investment in Electricity Generation Planning. Journal of Cleaner Production.

Fadzil, A.F.A., Wan Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2018. Industrial site water minimisation via one-way centralised water reuse header. Journal of Cleaner Production. 200, 174-187.

Ong, B.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R., 2018. Hydrothermal liquefaction of Radiata Pine with Kraft black liquor for integrated biofuel production. Journal of Cleaner Production, 199, 737-750.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2018. Sustainable enterprise resource planning systems implementation: A framework development. Journal of Cleaner Production, 198, 1345-1354.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Lee, C.T., Perry, S., 2018. Anaerobic digestion of municipal solid waste: Energy and carbon emission footprint. Journal of Environmental Management, 223, 888-897.

Fan, X.Y., Li, A.H., Klemeš, J.J., Liu, Z.Y., 2018. Advances in designing and targeting of water systems involving regeneration/treatment units. Journal of Cleaner Production, 197(1), 1394-1407.

Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., Wang Y., Jia, X.X., 2018. Footprint reduction strategy for industrial site operation. Chemical Engineering Transactions, 67, 607-612.

Zeinalnezhad, M., Sepehri, F., Haji Molana, M., Pourrostam, T., Gholamzadeh Chofreh, A., Klemeš, J.J., Goni, F.A., 2018. Identification of performance evaluation indicators for health, safety, environment, and ergonomics management systems. Chemical Engineering Transactions, 67, 451-456.

Fan, Y.V., Perry, S., Klemeš, J.J., Lee, C.T., 2018. A review on air emissions assessment: transportation. Journal of Cleaner Production, 194, 673-684.

Sun, M., Wang, Y., Shi, L., Klemeš, J.J., 2018. Uncovering energy use, carbon emissions and environmental burdens of pulp and paper industry: A systematic review and meta-analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92, 823-833. DOI: 10.1016/j.ces.2018.06.036.

Liu, C.Z., Li, A.H., Klemeš, J.J., Liu, Z.Y., 2018. Design of distributed wastewater treatment networks by combining total mixing influence potential indicator with heuristic rules. Journal of Cleaner Production, 193, 604-613.

Nevrlý, V., Šomplák, R., Gregor, J., Pavlas, M., Klemeš, J.J., 2018. Impact assessment of pollutants from waste-related operations as a feature of holistic logistic tool. Journal of environmental management, 220, 77-86.

Turek, V., 2018. On Improving Computational Efficiency of Simplified Fluid Flow Models. Chemical Engineering Transactions, 70, 1447-1452.

Hrabec, D., Šomplák, R., Nevrlý, V., Smejkalová, V., 2018. Sustainable Model Integration of Waste Production and Treatment Process Based on Assessment of GHG. Chemical Engineering Transactions, 70, 1603-1608.

Šomplák, R., Nevrlý, V., Pavlas, M., Šmídová, Z., 2018. Multi-objective Waste Network Flow Identification Model Based on Economic and Environmental Aspects. Chemical Engineering Transactions, 70, 1627-1632.

Lal, N.S., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2018. Solving Complex Retrofit Problems using Constraints and Bridge Analysis. Chemical Engineering Transactions, 70, 1951-1956.

Lal, N.S., Atkins, M.J., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., Walmsley, T.G., 2018. Accounting for Stream Variability in Retrofit Problems using Monte Carlo Simulation. Chemical Engineering Transactions, 70, 1015-1020.

Ong, B.H.Y., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., Varbanov, P.S., 2018. Optimising Energy Recovery in Hydrothermal Liquefaction of Radiata Pine and Kraft Mill Black Liquor. Chemical Engineering Transactions, 70, 1009-1014.

Schlosser, F., Peesel, R.H., Meschede, H., Philipp, M., Walmsley, T.G., 2018. Evaluation of a Stratified Tank based Heat Recovery Loop via Dynamic Simulation. Chemical Engineering Transactions, 70, 403-408.

Peesel, R.H., Schlosser, F., Schaumburg, C., Meschede, H., Dunkelberg, H., Walmsley, T.G., 2018. Predictive Simulation-based Optimisation of Cooling System Including a Sprinkler Tank. Chemical Engineering Transactions, 70, 349-354.

Sing, C.K.L., Lim, J.S., Walmsley, T.G., Liew P.Yen, Goto, M., 2018. Effect of Solar Utility Temperature to Costing and Design Parameters of Integrated Solar Thermal System. Chemical Engineering Transactions, 70, 139-144.

Kamyab, H., Friedler, F., Klemeš, J.J., Chelliapan, S., Rezania, S., 2018. Bioenergy Production and Nutrients Removal by Green Microalgae with Cultivation from Agro-Wastewater Palm Oil Mill Effluent (POME) – A Review. Chemical Engineering Transactions, 70, 2197-2202.

Kapustenko, P.O., Demirskiy, O.V., Tovazhnyanskyy, L.L., Klemeš, J.J., Vasilenko, O.A., Kusakov, S.K., Arsenyeva, O.P., Khusanov, A.E., 2018. Mathematical Model of Plate Heat Exchanger for Utilisation of Waste Heat from Condensable Gaseous Streams. Chemical Engineering Transactions, 70, 2059-2064.

Selikhov, Y.A., Kotsarenko, V.A., Klemeš, J.J., Kapustenko, P.O., 2018. The Performance of Plastic Solar Collector as Part of Two Contours Solar Unit. Chemical Engineering Transactions, 70, 2053-2058.

Bukhkalo, S.I., Klemeš, J.J., Tovazhnyanskyy, L.L., Arsenyeva, O.P., Kapustenko, P.O., Perevertaylenko, O.Y., 2018. Eco-Friendly Synergetic Processes of Municipal Solid Waste Polymer Utilization. Chemical Engineering Transactions, 70, 2047-2052.

Yong J.Y., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Data Reconciliation Focusing on the Utility System of a Total Site. Chemical Engineering Transactions, 70, 1987-1992.

Liu W.H., Ho W.S., Lee M.Y., Hashim H., Lim J.S., Hoo P.Y., Klemeš, J.J., 2018. Optimising Thermal Power Plant with Generation Flexibility and Heat Rate Factor. Chemical Engineering Transactions, 70, 1981-1986.

Jamaluddin, K., Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2018. Pinch Analysis Methodology for Trigeneration with Energy Storage System Design. Chemical Engineering Transactions, 70, 1885-1890.

Klimeš, L., Pospíšil, J., Štětinab, J., 2018. Semi-Empirical Computational Tool for Design of Air-Cooled Condensers. . Chemical Engineering Transactions, 70, 2035-2040.

Špiláček, M., Poláčik, J., Pospíšil, J., Šnajdárek, L., Sitek, T., 2018. Fine Particles Emission from Controlled Combustion of Beech Wood in Laboratory Conditions. Chemical Engineering Transactions, 70, 1945-1950.

Bong, C.P.C., Lim L.Y., Lee, C.T., Fan, Y.V., Klemeš, J.J., 2018. The Role of Smart Waste Management in Smart Agriculture. Chemical Engineering Transactions, 70, 937-942.

Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., Nemet A., Kravanja Z., 2018. Asset Management for Energy System Retrofit. Chemical Engineering Transactions, 70, 775-780.

Jia, X.X, Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Wan Alwi, S. R., 2018. Energy-Emission-Waste Nexus of Food Deliveries in China. Chemical Engineering Transactions, 70, 661-666.

Wang, X., Klemeš, J.J., Walmsley, T.G., Wang Y., Yu H., 2018. Recent Developments of Water Footprint Methodology. Chemical Engineering Transactions, 70, 511-516.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Perry S., Lee, C.T., 2018. An Emissions Analysis for Environmentally Sustainable Freight Transportation Modes: Distance and Capacity. Chemical Engineering Transactions, 70, 505-510.

Walmsley, T.G., Lal N.S., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Relating Bridge Analysis for Heat Exchanger Network Retrofit Identification to Retrofit Design. Chemical Engineering Transactions, 70, 295-300.

Kapustenko, P.O., Demirskiy, O.V., Tovazhnyanskyi, V.I., Klemeš, J.J., Matsegora, O.I., Arsenyev P.Y., Arsenyeva, O.P., 2018. Mathematical Modelling of the Thermal and Hydraulic Behaviour of Plate Heat Exchanger in the Fouling Conditions. Chemical Engineering Transactions, 70, 109-114.

Tan, R.R., Aviso, K.B., Klemeš, J.J., Lam, H.L., Varbanov, P.S., Friedler, F., 2018. Towards Generalized Process Networks: Prospective New Research Frontiers for the P-graph Framewor. Chemical Engineering Transactions, 70, 91-96.

Sabki M.H., Lee, C.T., Bong, C.P.C., Klemeš, J.J., 2018. A Review on the Economic Feasibility of Composting for Organic Waste Management in Asian Countries. Chemical Engineering Transactions, 70, 49-54.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2018. Steps Towards the Implementation of Sustainable Enterprise Resource Planning Systems. Chemical Engineering Transactions, 70, 283-288.

Walmsley, T.G., Philipp, M., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Total Site Utility Systems Structural Design Considering Electricity Price Fluctuations. Computer-Aided Chemical Engineering, 44, 1160-1165.

Kapustenko, P., Klemeš, J., Arsenyeva, O., Matsegora, O. and Vasilenko, O., 2018. Accounting for local features of fouling formation on PHE heat transfer surface. Frontiers of Chemical Science and Engineering.

Rozali, N.E.M., Ho, W.S., Wan Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., Yunus, M.N.S.M., Zaki, S.A.A.S.M., 2018. Peak-off-peak load shifting for optimal storage sizing in hybrid power systems using Power Pinch Analysis considering energy losses. Energy, 156, 299-310.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2018. Evaluation of a framework for sustainable Enterprise Resource Planning systems implementation. Journal of Cleaner Production, 190, 778-786.

Liew, P.Y., Wan Wan Alwi, S.R., Ho, W.S., Manan, Z.A., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Multi-period energy targeting for Total Site and Locally Integrated Energy Sectors with cascade Pinch Analysis. Energy, 155, 370-380.

Lal, N.S., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R., Atkins, M.J., Neale, J.R., 2018. A novel Heat Exchanger Network Bridge Retrofit method using the Modified Energy Transfer Diagram. Energy, 155, 190-204.

Fan, W., Dong, X., Wei, H., Weng, B., Liang, L., Xu, Z., Wang, X., Wu, F., Chen, Z., Jin, Y., Song, C., 2018. Is it true that the longer the extended industrial chain, the better the circular agriculture? A case study of circular agriculture industry company in Fuqing, Fujian. Journal of Cleaner Production, 189, 718-728.

Rozali, N. E. M., Manan Z.A., Wan Alwi, S.R., Klemeš, J.J., 2017. Supply Planning and Demand Management of Hybrid Power Systems Using Process Integration. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, 66, 834-842.

Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Walmsley, M., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2018. Numerical Representation for Heat Exchanger Networks Binding Topology and Thermodynamics. Computer-Aided Chemical Engineering 43, 1457-1462.

Pospíšil, J., Špiláček, M., Kudela, L., 2018. Potential of Predictive Control for Improvement of Seasonal Coefficient of Performance of Air Source Heat Pump in Central European Climate Zone. Energy, 154, 415-423.

Fan, Y.V., Lee, C.T., Klemeš, J.J., Chua, L.S., Sarmidi, M.R., Leow, C.W., 2017. Evaluation of Effective Microorganisms on home scale organic waste composting. Journal of Environmental Management, 26, 41-48.

Tarighaleslami, A.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R., Neale, J.R., 2018. Utility Exchanger Network synthesis for Total Site Heat Integration. Energy, 153, 1000-1015.

Hamsani, M.N., Walmsley, T.G., Liew, P.Y., Wan Wan Alwi, S.R., 2018. Combined Pinch and exergy numerical analysis for low temperature heat exchanger network. Energy, 153, 100-112.

Smejkalová, V., Šomplák, R., Nevrlý, V., Pavlas, M., 2018. Design and Decomposition of Waste Prognostic Model with Hierarchical Structures, Mendel Journal series, 2018 (1), 85-92.

Schumm, G., Philipp, M., Schlosser, F., Hesselbach, J., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., 2017. Hybrid heating system for increased energy efficiency and flexible control of low temperature heat. Energy Efficiency, 1-17.

Xu, Z., Wei, H., Fan, W., Wang, X., Huang, B., Lu, N., Ren, J., Dong, X., 2018. Energy modeling simulation of changes in ecosystem services before and after the implementation of a Grain-for-Green program on the Loess Plateau—A case study of the Zhifanggou valley in Ansai County, Shaanxi Province, China. Ecosystem Services, 31, 32-43.

Fan, W., Zhang, P., Xu, Z., Wei, H., Lu, N., Wang, X., Weng, B., Chen, Z., Wu, F., Dong, X., 2018. Life Cycle Environmental Impact Assessment of Circular Agriculture: A Case Study in Fuqing, China. Sustainability, 10(6), 1-19.

Liu, W.H., Hashim, H., Lim, J.S., Ho, C.S., Klemeš, J.J., Zamhuri, M.I., Ho, W.S., 2018. Techno-economic assessment of different cooling systems for office buildings in tropical large city considering on-site biogas utilization. Journal of Cleaner Production, 184, 774-787.

Orosz, Á., Friedler, F., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2018. Systems reliability, footprints and sustainability. Chemical Engineering Transactions, 63, 121-126.

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2018. GHG emissions reduction by improving efficiency of utilities’ transport and use and cross-sectorial energy integration. Chemical Engineering Transactions, 63, 19-24.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Lee, C.T., 2018. Pre- and Post-Treatment Assessment for the Anaerobic Digestion of Lignocellulosic Waste: P-graph. Chemical Engineering Transactions, 63, 1-6.

Lim, L.Y., Lee, C.T., Chien Bong, C.P., Lim, J.S, Sarmidi, M.R., Klemeš, J.J., 2018. A review on the impacts of compost on soil nitrogen dynamics. Chemical Engineering Transactions, 63, 349-354.

Walmsley, T.G., Jia, X.X., Philipp, M., Nemet, A., Liew P.Y., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., 2018. Total Site Utility System Structural Design Using P-graph. Chemical Engineering Transactions, 63, 31-36.

Jia, X.X., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., Ren, X.Y., Liu, Z.Y., 2018. Extended Indicators for Total Site Targeting. Chemical Engineering Transactions, 63, 211-216. [Scopus Index]

Chien Bong, C.P., Lim, L.Y., Lee, C.T., Ho, W.S., Klemeš, J.J., 2018. Review on the characteristic and feasibility of leachate for biogas production by anaerobic digestion. Chemical Engineering Transactions, 63, 73-78.

Leow, C.W., Fan, Y.V., Chua, L.S., Muhamad, I.I., Klemeš, J.J., Lee, C.T., 2018. A Review on Application of Microorganisms for Organic Waste Management. Chemical Engineering Transactions, 63, 85-90.

Philipp, M., Schumm, G., Peesel, R.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Schlosser, F., Hesselbach, J., 2018. Optimal energy supply structures for industrial food processing sites in different countries considering energy transitions. Energy, 146, 112-123.

Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R., Philipp, M., Peesel, R.H., 2018. Process and utility systems integration and optimisation for ultra-low energy milk powder production. Energy, 146, 67-81.

Klimeš, L., Charvát, P.; Hejčík, J., 2018. Comparison of the energy conversion efficiency of a solar chimney and a solar PV-powered fan for ventilation applications. Energies, 11(4), 912:1 (15 p.).

Shahhosseini, H.R., Iranshahi, D., Saeidi, S., Pourazadi, E., Klemeš, J.J., 2017. Multi-Objective Optimisation of Steam Methane Reforming Considering Stoichiometric Ratio Indicator for Methanol Production. Journal of Cleaner Production, 180, 655-665.

Lee, C.T., Rozali, N.E.M., Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Towprayoon, S., 2018. Low-carbon emission development in Asia: energy sector, waste management and environmental management system. Clean Technologies and Environmental Policy, 20 (3) 443–449 1-7.

Lee, C.T., Rozali, N.E.M., Klemeš, J.J., Towprayoon, S., 2018. Advancing low-carbon emissions in Asia: mitigation of greenhouse gases and enhancing economic feasibility for major sectors. Clean Technologies and Environmental Policy, 20(3), 441-442.

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Lee, C.T., Ho, C.S., 2017. Efficiency of microbial inoculation for a cleaner composting technology. Clean Technologies and Environmental Policy, 20, 517–527.

Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Wang, X., 2018. Methods optimisation, Process Integration and modelling for energy saving and pollution reduction. Energy, 146, 1-3. DOI: . [IF = 4.968]. 01/03/2018

Lee, C.T., Lim, J. S., Fan, Y.V., Liu, X., Fujiwara, T., Klemeš, J.J., 2018. Enabling low-carbon emissions for sustainable development in Asia and beyond. Journal of Cleaner Production, 176, 726-735.

Varbanov, P.S., Jia, X.X., Kukulka, D.J., Liu, X., Klemeš, J.J., 2018. Emission minimisation by improving heat transfer, energy conversion, CO2 integration and effective training. Applied Thermal Engineering, 131, 531-539.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2018. A roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning systems implementation (part III). Journal of Cleaner Production, 174, 1325-1337.

Fan, Y.V, Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Nemet, A., 2017. Process efficiency optimisation and integration for cleaner production. Journal of Cleaner Production, 174, 177-183.

Yong, J.Y., Klemeš, J.J., Friedler, F., Varbanov, P.S., Deák, C., 2018. The Chemical Industry in Hungary. Chemical Engineering Progress, 1(2), 44-48.

Stritih, U., Charvát, P., Koželj, R., Klimeš, L., Osterman, E., Ostrý, M., Butala, V., 2018. PCM thermal energy storage in solar heating of ventilation air – Experimental and numerical investigations. Sustainable Cities and Society, 37, 104-115.

Bong, C.P.C., Lim, L.Y., Lee, C.T., Klemeš, J.J., Ho, C.S., Ho,W.S., 2018. The characterisation and treatment of food waste for improvement of biogas production during anaerobic digestion – A review. Journal of Cleaner Production, 172, 1545-1558. DOI: . [IF = ]. 20/01/2018

Ahmad Fadzil, A.F., Wan Alwi, S.R., Abdul Manan, Z., Klemeš, J.J., 2018. Maximising Total Site Water Reuse via a Two-Way Centralised Water Header. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6, 2, 2563-2573.

Ren X.Y., Jia, X.X., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Liu Z.Y., 2018. Targeting the cogeneration potential for Total Site utility systems. Journal of Cleaner Production, 170, 625-635.

Li, J.M., Li, A.H., Varbanov, P.S., Liu, Z.Y., 2017. Distance potential concept and its applications to the design of regional biomass supply chains and solving vehicle routing problems. Journal of Cleaner Production, 144, 426-436.

Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2017. What contributes to high impact of published research? Clean Technologies and Environmental Policy, 19(4), 933–934.

Fan, Y.V., Klemeš, J. J., Lee, C. T., 2017. The update of anaerobic digestion and the environment impact assessments research. Chemical Engineering Transactions, 57, 7-12.

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2017. Heat Exchanger Network Synthesis Considering Risk Assessment for Entire Network Lifetime. Chemical Engineering Transactions, 57, 307-312.

Walmsley, T.G., Klemeš, J.J., Walmsley, M.R.W., Atkins, M.J., Varbanov, P.S., 2017. Innovative Hybrid Heat Pump for Dryer Process Integration. Chemical Engineering Transactions, 57, 1039-1044.

Smejkalová, V., Šomplák, R., Nevrlý, V., Pavlas, M., 2017. Heuristic Methodology for Forecasting of Quantities in Waste Management. Mendel Journal series, 2017 (1), 185-192.

Pospisil, J., Jicha, M., 2017. Influence of vehicle-induced turbulence on pollutant dispersion in street canyon and adjacent urban area. International Journal of Environment and Pollution, 62(2-4), 89-101.

Pavlas, M., Šomplák, R., Smejkalová, V., Nevrlý, V., Zavíralová, L., Kůdela, J., Popela, P., 2017. Spatially distributed production data for supply chain models-Forecasting with hazardous waste. Journal of Cleaner Production, 161, 1317-1328.

Iranshahi, D., Salimi, P., Pourmand, Z., Saeidi, S., Klemeš, J.J., 2017. Utilising a radial flow, spherical packed-bed reactor for auto thermal steam reforming of methane to achieve a high capacity of H2 production. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 120, 258-267.

Varbanov, P.S., Friedler, F., Klemeš, J.J., 2017. Process Network Design and Optimisation Using P-graph: The Success, the Challenges and Potential Roadmap. Chemical Engineering Transactions, 61, 1549-1554.

Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Fan, Y.V., Lam H.L., 2017. Twenty Years of PRES: Past, Present and Future – Process Integration towards Sustainability. Chemical Engineering Transactions, 61, 1-24.

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2017. Process Synthesis with Simultaneously Considered Inherent Safety. Chemical Engineering Transactions, 61, 1555-1560.

Fan, Y.V., Lee, C.T., Klemeš, J.J., 2017. Challenges for energy efficiency improvement anaerobic digestion, Chemical Engineering Transaction, 61, 205-210.

Šomplák, R., Nevrlý, V., Málek, M., Pavlas, M., Klemeš, J.J., 2017. Network Flow Based Model Applied to Sources, Sinks and Optimal Transport of Combustible Waste. Chemical Engineering Transactions, 61, 991-996.

Ferdan, T., Pavlas, M., Šomplák, R., Nevrlý, V., Klemeš, J.J., Pitschke, T., 2017. Allocation Analysis of Waste Treatment Nodes for Economic Optimisation Considering Reduced Greenhouse Gas Emissions. Chemical Engineering Transactions, 61, 967-972.

Walmsley, T.G., Ong, B.H.Y., Atkins, M.J., Klemeš, J.J., Walmsley, M.R.W., Varbanov, P.S., 2017. Total Site Heat Integration of Mechanical Vapour Recompression Multi-Effect Evaporators for Older Kraft Mills. Chemical Engineering Transactions, 61, 265-270.

Walmsley, M.R.W., Lal, N.S., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., 2017. A Modified Energy Transfer Diagram for Heat Exchanger Network Retrofit Bridge Analysis. Chemical Engineering Transactions, 61,907-912.

Tarighaleslami, A.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2017. A Comparison of Utility Heat Exchanger Network Synthesis for Total Site Heat Integration Methods. Chemical Engineering Transactions, 61, 775-780.

Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Philipp, M., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2017. Carbon Emissions Efficiency and Economics of Combined Heat and Power in New Zealand. Chemical Engineering Transactions, 61, 733-738.

Ong, B.H.Y., Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R.W., 2017. Total Site Heat and Mass Integration and Optimisation using P-graph: A Biorefnery Case Study. Chemical Engineering Transactions, 61,727-732.

Hamsani, M.N., Liew, P.Y., Walmsley, T.G., 2017. A New Numerical Approach for Exergy Targets and Losses Determination in Sub-Ambient Processes. Chemical Engineering Transactions, 61, 1225-1330.

Jia, X.X., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Yan, Y., 2017. Water Pollution Impact Assessment of Beijing from 2011 to 2015: Implication for Degradation Reduction. Chemical Engineering Transactions, 61, 1525-1530.

Walmsley, T.G., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2017. Networks for Utilising the Organic and Dry Fractions of Municipal Waste: P-graph Approach. Chemical Engineering Transactions, 61, 1039-1044.

Ren, X.Y., Jia, X.X., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Liu Z.-Y, 2017. Calculation of Cogeneration Potential of Total Site Utility Systems with Commercial Simulator. Chemical Engineering Transactions, 61, 1231-1236.

Ren, X.Y., Jia, X.X., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Liu Z.-Y, 2017. Calculation of Cogeneration Potential of Total Site Utility Systems with Commercial Simulator. Chemical Engineering Transactions, 61, 1231-1236.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2017. Development of a Framework for the Implementation of Sustainable Enterprise Resource Planning. Chemical Engineering Transactions, 61, 1543-1548.

Lee, M.Y., Ho, W.S., Hashim, H., Muis, Z.A., Liu, W.H., Rozali, N.E.M., Klemeš, J.J., 2017. Application of Electric System Cascade Analysis for Various System Configuration. Chemical Engineering Transactions, 61, 943-948.

Bong, C.P.C., Lim, L.Y., Lee, C.T., Ho, W.S., Klemeš, J.J., 2017. The Kinetics for Mathematical Modelling on the Anaerobic Digestion of Organic Waste- A Review. Chemical Engineering Transactions, 61, 1669-1674.

Lim, L.Y., Bong, C.P.C., Lee, C.T., Klemeš, J.J., Sarmidi, M.R., Lim, J.S., 2017. Review on the Current Composting Practices and the Potential of Improvement using Two-Stage Composting. Chemical Engineering Transactions, 61, 1051-1056.

Fadzil, A.F.A., Wan Alwi, S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J. Total Site Centralised Water Integration for Efficient Industrial Site Water Minimisation. Chemical Engineering Transactions, 61, 1141-1146.

Barkaoui, A.E., Zarhloule, Y., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2017. Geothermal Power Potential Assessment in North Eastern Morocco. Chemical Engineering Transactions, 61, 1627-1632.

Makarova, A., Meshalkin, V., Klemeš, J.J., Kudryavtseva, E., Bulatov, I., 2017. Ecological and Economic Model of Performance Evaluation of the Companies Involved in the Responsible Care® Program. Chemical Engineering Transactions, 61, 1477-1482.

Rozali, N.E.M., Zaki, S.A.A.S.M., Ho, W.S., Liu, W.H., Wan, Alwi S.R., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., 2017. Study of the Effects of Peak/Off-Peak Load Shifting on Hybrid Power System Storage Using Power Pinch Analysis. Chemical Engineering Transactions, 61, 1519-1524.

Fedorchuk, Y.M., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Matvienko, V.V., 2017. Research Influence of Hazard on the Subsea Pipelines in the Caspian Sea. Chemical Engineering Transactions, 61, 1639-1644.

Pospíšil, J., Spilacek, M., Bartu, M., Marton, D., 2017. Seasonal Benefits of Intraday Heat Accumulation in System with Air Source Heat Pump for Central Europe Climate Conditions. Chemical Engineering Transactions, 61, 1663-1668. DOI: 10.3303/CET1761275. [Scopus Index, WoS]

Klimeš, L., Mauder, T., Charvát, P., Štětina, J., 2017. A Front Tracking Method Accelerated by Graphics Processing Units for Phase Change Modelling in Latent Heat Thermal Energy Storage: A Comparison with Interface Capturing Methods. Chemical Engineering Transactions, 61, 1039-1044.

Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Ong, B.H.Y., Klemeš, J.J., Walmsley, M.R.W., Varbanov, P.S., 2017. Total site heat integration of multi-effect evaporators with vapour recompression for older kraft mills. Chemical Engineering Transactions, 61, 265–270.

Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Friedler, F., 2017. Challenges and Potentials of Modelling Tools Total Site Integration and Utility System Optimisation. Computer-Aided Chemical Engineering, 40, 2545-2550.

Li, A.H., Fan, X.Y., Klemeš, J.J., Liu, Z.Y., 2017. Concentration potential concepts: Powerful tools for design of water-using networks with multiple contaminants. Journal of Cleaner Production, 165, 254-261.

Rozali, N.E.M., Wan Wan Alwi, S.R., Ho, W.I., Manan, Z.A., Klemeš, J.J., Mustapha, N.N., Rosli, M.H., 2017. A new framework for cost-effective design of Hybrid Power Systems. Journal of Cleaner Production, 166, 806-815.

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2017. Development of a Roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation (Part II). Journal of Cleaner Production,166, 425-437.

Manan, Z.A., Nawi, W.N.R.M., Wan Wan Alwi, S.R., Klemeš, J.J., 2017. Advances in Process Integration research for CO2 emission reduction – A review. Journal of Cleaner Production, 167, 1-13.

Saeidi, S., Najari, S., Fazlollahi, F., Nikoo, M. K., Sefidkon, F., Klemeš, J.J., Baxter, L. L., 2017. Mechanisms and kinetics of CO2 hydrogenation to value-added products: A detailed review on current status and future trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1292-1311.

Goni, F.A., Chofreh, A.G., Mukhtar, M., Sahran, S., Shukor, S.A., Klemeš, J.J., 2017. Strategic alignment between sustainability and information systems: A case analysis in Malaysian Public Higher Education Institutions. Journal of Cleaner Production, 168, 263-270.

Asif, S., Ahmad, M., Bokhari, A., Chuah, L.F., Klemeš, J.J., Akbar, M.M., Sultana, S., Yusup, S., 2017. Methyl ester synthesis of Pistacia khinjuk seed oil by ultrasonic-assisted cavitation system. Industrial Crops and Products, 108, 336-347.

Tarighaleslami, A.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R. and Neale, J.R., 2017. Total Site Heat Integration: Utility Selection and Optimisation Using Cost and Exergy Derivative Analysis. Energy, 141, 949-963.

Walmsley, T.G., Walmsley, M.R., Atkins, M.J., 2017. Energy Return on energy and carbon investment of wind energy farms: A case study of New Zealand. Journal of Cleaner Production, 167, 885-895.

Ong, B.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R., 2017. Total site mass, heat and power integration using process integration and process graph. Journal of Cleaner Production, 167, 32-43.

 Média

Rozhovor: Vedoucí nového projektu NETME Centre: Výzkum je trochu jako genetika

Tisková zpráva: V NETME Centre zahajuje činnost špičkový mezinárodní tým

Rozhovor: Výzkum je jako genetika. Nová krev je vždy prospěšná, říká profesor Jiří Klemeš

Článek: Mezinárodní projekt Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) uspěl v konkurenci