SPIL

Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL)SPIL_Logo_Color

Projekt řešený mezinárodním vědeckým týmem pod vedením profesora Jiřího Klemeše v NETME Centre při FSI VUT v Brně. Projekt SPIL byl připravený v NETME Centre a je podpořen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 2. 2017 a potrvá více než pět let. Cílem projektu je vybudovat mezinárodně konkurenceschopné výzkumné pracoviště a dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.

Tým každoročně pořádá vědeckou konferenci projektu SPIL  v Brně, více informací naleznete na webové stránce www.conferencespil.com.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Spolupracující univerzity:

Výzkumný tým SPIL


Jaromír Klemeš

Prof. Dr. Ing. Jiří Klemeš, DSc., dr.h.c. (mult)

Vedoucí Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

varbanov

doc. Ing. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

pospíšil

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

pavlas

Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Tim Walmsley_small

Doc. Dr. Ing. Timothy Gordon Walmsley

Klíčový výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Dr. Chofreh

Abdoulmohammad G. Chofreh, Ph.D., MBA

Výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

klimeš

Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

turek

Ing. Vojtěch Turek, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

šomplák

Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_023

Ing. Xuexiu Jia

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

špiláček

Ing. Michal Špiláček

Doktorand, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Yee Van Fan_small

Yee Van Fan, M.Phil.

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Wang

Xuechao WANG, MSc

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Ho Min Chin

MEng. Hon Huin Chin

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

MEng. Limei Gai

Junior výzkumník, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.

Asistentka, Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

>

Publikace

Fan, Y.V., Klemeš, J.J., Lee, C.T., Perry, S., 2018. Anaerobic digestion of municipal solid waste: Energy and carbon emission footprint. Journal of Environmental Management, 223, 888-897. [IF = 4.005]. 01/10/2018

Varbanov, P.S.; Klemeš, J.J.; Wang, X. Methods optimisation, Process Integration and modelling for energy saving and pollution reduction. Energy, 2018, č. 146, s. 1-3. ISSN: 0360-5442., Scopus.

Chew Tin Lee, Nor Erniza Mohammad Rozali, Yee Van Fan, Jiří Jaromír Klemeš, Sirintornthep Towprayoon. Low-carbon emission development in Asia: energy sector, waste management and environmental management systém. 2018, Clean Technologies and Environmental Policy, 20, 443-449, DOI: 10.1007/s10098-018-1512-8. [IF = 3.331] 

Ahmad Fadzil, A. F., Wan Alwi, S. R., Abdul Manan, Z., & Klemes, J. J. 2018. Maximising Total Site Water Reuse via a Two-Way Centralised Water Header. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b04050. [IF = 5.951]

Stritih, U.; Charvát, P.; Koželj, R.; Klimeš, L.; Osterman, E.; Ostrý, M.; Butala, 2018. V. PCM thermal energy storage in solar heating of ventilation air – Experimental and numerical investigations. Sustainable Cities and Society, 2018, roč. 37, č. 1, s. 104-115. ISSN: 2210-6707.

Bong, C.P.C., Lim, L.Y., Lee, C.T., Klemeš J.J., Ho, C.S., Ho,W.S., 2018. The characterisation and treatment of food waste for improvement of biogas production during anaerobic digestion – A review, Journal of Cleaner Production, 172, 1545-1558. Doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.199. [IF = 5.715]

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., A roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning systems implementation (part III), 2018. Journal of Cleaner Production, 174, 1325-1337. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.10.285. [IF = 5.715]

Varbanov, P. S., Jia, X. X., Kukulka, D. J., Liu, X., Klemeš, J. J., Emission minimisation by improving heat transfer, energy conversion, CO2 integration and effective training, 2018, Applied Thermal Engineering, 131, 531-539, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2017.12.001. [IF = 3.356] 

Lee, C. T., Lim, J. S., Fan, E.Y., Liu, X., Fujiwara, T., Klemeš, J. J., Enabling low-carbon emissions for sustainable development in Asia and beyond, 2018, Journal of Cleaner Production, 176, 726-735, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.12.110. [IF = 5.715]

Fan, E.V, Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Nemet, A., Process efficiency optimisation and integration for cleaner production, 2018, Journal of Cleaner Production, 174, 177-183, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.325. [IF = 5.715]

Ong, B.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J. and Walmsley, M.R., 2018. Total site mass, heat and power integration using process integration and process graph. Journal of Cleaner Production, 167, 32-43. DOI: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.035, [IF = 5.715]

Ren X.Y., Jia X.X., Varbanov P.S., Klemeš J.J., Liu Z.Y., 2018, Targeting the cogeneration potential for Total Site utility systems, Journal of Cleaner Production. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.170, [IF =5.715] 

Walmsley, T.G., Walmsley, M.R. and Atkins, M.J., 2018. Energy Return on energy and carbon investment of wind energy farms: A case study of New Zealand. Journal of Cleaner Production. DOI: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.040, [IF = 5.715]

Manan, Z. A., Nawi, W. N. R. M., Alwi, S. R. W., Klemeš, J. J., 2018, Advances in Process Integration research for CO2 emission reduction – A review, Journal of Cleaner Production, 167, 1-13. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.138 [IF = 5.715] 

Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Friedler, F., Challenges and Potentials of Modelling Tools Total Site Integration and Utility System Optimisation, Editor(s): Antonio Espuña, Moisès Graells, Luis Puigjaner, 2017, Computer Aided Chemical Engineering, 40, 2545-2550, doi:10.1016/B978-0-444-63965-3.50426-8. [Scopus Index, WoS] (Book Chapter)

Šomplák, R.; Nevrlý, V.; Smejkalová, V.; Pavlas, M.; Kůdela, J. Verification of Information in Large Databases by Mathematical Programming in Waste Management. In Chemical Engineering Transactions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Miláno, Itálie: Aidic Servizi Srl, 2017. s. 985-990. ISBN: 978-88-95608-51-8. ISSN: 2283-9216.

Tarighaleslami, A.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R. and Neale, J.R., 2017. Total Site Heat Integration: Utility Selection and Optimisation Using Cost and Exergy Derivative Analysis. Energy. DOI: doi.org/10.1016/j.energy.2017.09.148, [IF = 4.520]

Rozali, N.E.M., Alwi, S.R.W., Ho, W.I., Manan, Z.A., Klemeš J.J., Mustapha, N.N., Rosli, M.H., 2017, A new framework for cost-effective design of Hybrid Power Systems, Journal of Cleaner Production, 166, 806-815, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.08.038. [IF = 5.715]

Šomplák, R., Nevrlý, V., Málek, M., Pavlas, M., Klemeš, J. J., 2017, Network Flow Based Model Applied to Sources, Sinks and Optimal Transport of Combustible Waste, Chemical Engineering Transaction 61, DOI: 10.3303/CET1761163, [Scopus Index, WoS]

Klimeš, L., Mauder, T., Charvát, P., Štětina, J., 2017, A Front Tracking Method Accelerated by Graphics Processing Units for Phase Change Modelling in Latent Heat Thermal Energy Storage: A Comparison with Interface Capturing Methods, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761171, [Scopus Index, WoS]

Pospíšil, J., Spilacek, M., Bartu, M., Marton, D., 2017, Seasonal Benefits of Intraday Heat Accumulation in System with Air Source Heat Pump for Central Europe Climate Conditions, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761275, [Scopus Index, WoS]

Fedorchuk, Y.M., Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Matvienko, V.V., 2017, Research Influence of Hazard on the Subsea Pipelines in the Caspian Sea, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761271, [Scopus Index, WoS]

Rozali, N.E.M., Zaki, S.A.A.S.M., Ho, W.S., Liu, W.H., Wan, Alwi S.R., Manan, Z.A., Klemeš J.J., 2017, Study of the Effects of Peak/Off-Peak Load Shifting on Hybrid Power System Storage Using Power Pinch Analysis, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761251, [Scopus Index, WoS]

Makarova, A., Meshalkin, V., Klemeš, J.J., Kudryavtseva, E., Bulatov, I., 2017, Ecological and Economic Model of Performance Evaluation of the Companies Involved in the Responsible Care® Program, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761244, [Scopus Index, WoS]

Barkaoui, A.E., Zarhloule, Y., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2017, Geothermal Power Potential Assessment in North Eastern Morocco, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761269, [Scopus Index, WoS]

Fadzil, A.F.A., Alwi, S.R.W., Manan, Z.A., Klemeš, J.J. Total Site Centralised Water Integration for Efficient Industrial Site Water Minimisation, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761188, [Scopus Index, WoS]

Lim, L.Y., Bong, C.P.C., Lee, C.T., Klemeš, J.J., Sarmidi, M.R., Lim, J.S., 2017, Review on the Current Composting Practices and the Potential of Improvement using Two-Stage Composting, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761173, [Scopus Index, WoS]

Bong, C.P.C., Lim, L.Y., Lee, C.T., Ho, W.S., Klemeš, J.J., 2017, The Kinetics for Mathematical Modelling on the Anaerobic Digestion of Organic Waste- A Review, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761276, [Scopus Index, WoS]

Lee, M.Y., Ho, W.S., Hashim, H., Muis, Z.A., Liu, W.H., Rozali, N.E.M., Klemeš, J.J., 2017, Application of Electric System Cascade Analysis for Various System Configuration, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761155, [Scopus Index, WoS]

Chofreh, A.G., Goni, F.A., Klemeš, J.J., 2017, Development of a Framework for the Implementation of Sustainable Enterprise Resource Planning, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761255, [Scopus Index, WoS]

Ren, X.Y., Jia, X.X., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., Liu Z.-Y, 2017, Calculation of Cogeneration Potential of Total Site Utility Systems with Commercial Simulator, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761203, [Scopus Index, WoS]

Walmsley, T.G., Varbanov, P.S., Klemeš, J.J., 2017, Networks for Utilising the Organic and Dry Fractions of Municipal Waste: P-graph Approach, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761224, [Scopus Index, WoS]

Jia, X.X., Varbanov, P.S., Walmsley, T.G., Yan, Y., 2017, Water Pollution Impact Assessment of Beijing from 2011 to 2015: Implication for Degradation Reduction, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761252, [Scopus Index, WoS]

Hamsani, M.N., Liew, P.Y., Walmsley, T.G., 2017, A New Numerical Approach for Exergy Targets and Losses Determination in Sub-Ambient Processes, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761202, [Scopus Index, WoS]

Ong, B.H.Y., Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Walmsley, M.R.W., 2017, Total Site Heat and Mass Integration and Optimisation using P-graph: A Biorefnery Case Study, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761119, [Scopus Index, WoS]

Atkins, M.J., Walmsley, T.G., Philipp, M., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2017, Carbon Emissions Efficiency and Economics of Combined Heat and Power in New Zealand, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761120, [Scopus Index, WoS]

Tarighaleslami, A.H., Walmsley, T.G., Atkins, M.J., Walmsley, M.R.W., Neale, J.R., 2017, A Comparison of Utility Heat Exchanger Network Synthesis for Total Site Heat Integration Methods, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761127, [Scopus Index, WoS]

Walmsley, M.R.W., Lal, N.S., Walmsley T.G., Atkins, M.J., 2017, A Modified Energy Transfer Diagram for Heat Exchanger Network Retrofit Bridge Analysis, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761149, [Scopus Index, WoS]

Walmsley, T. G., Ong, B. H. Y., Atkins, M. J., Klemeš, J. J., Walmsley, M. R. W., Varbanov, P. S., 2017, Total Site Heat Integration of Mechanical Vapour Recompression Multi-Effect Evaporators for Older Kraft Mills, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761042, [Scopus Index, WoS]

Ferdan T., Pavlas, M., Šomplák, R., Nevrlý, V., Klemeš, J. J., Pitschke, T., 2017, Allocation Analysis of Waste Treatment Nodes for Economic Optimisation Considering Reduced Greenhouse Gas Emissions, Chemical Engineering Transaction 61, DOI: 10.3303/CET1761159, [Scopus Index, WoS]

Fan, Y. V., Lee C. T., Klemeš, J. J., 2017, Challenges for energy efficiency improvement anaerobic digestion, Chemical Engineering Transaction 61, DOI: 10.3303/CET1761032. [Scopus Index, WoS]

Nemet, A., Klemeš, J.J., Kravanja, Z., 2017, Process Synthesis with Simultaneously Considered Inherent Safety, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761257. [Scopus Index, WoS]

Klemeš J.J., Varbanov P.S., Lam H.L., 2017, Twenty Years of PRES: Past, Present and Future – Process Integration towards Sustainability, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761001. [Scopus Index, WoS]

Varbanov, P. S., Friedler, F., Klemeš, J. J., 2017, Process Network Design and Optimisation Using P-graph: The Success, the Challenges and Potential Roadmap, Chemical Engineering Transactions 61, DOI: 10.3303/CET1761256. [Scopus Index, WoS]

Asif, S., Ahmad, M., Bokhari, A., Chuah, L. F., Klemeš, J. J., Akbar, M. M., Sultana, S., Yusup, S., 2017, Methyl ester synthesis of Pistacia khinjuk seed oil by ultrasonic-assisted cavitation system. Industrial Crops and Products, 108, 336-347. [IF = 3.181]

Iranshahi, D., Salimi, P., Pourmand, Z., Saeidi, S., Klemeš, J. J., 2017, Utilising a radial flow, spherical packed-bed reactor for auto thermal steam reforming of methane to achieve a high capacity of H2 production. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 120, 258-267. [IF = 2.234]

Li, A. H., Fan, X. Y., Klemeš, J. J., Liu, Z. Y., 2017, Concentration potential concepts: Powerful tools for design of water-using networks with multiple contaminants. Journal of Cleaner Production, 165, 254-261. [IF = 5.715]

Saeidi, S., Najari, S., Fazlollahi, F., Nikoo, M. K., Sefidkon, F., Klemeš, J. J., Baxter, L. L., 2017, Mechanisms and kinetics of CO2 hydrogenation to value-added products: A detailed review on current status and future trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1292-1311. [IF = 8.050]

Chofreh, A. G., Goni, F. A., Klemeš, J. J., 2017. Development of a Roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation (Part II). Journal of Cleaner Production,166, 425-437. [IF = 5.715]

Pavlas, M., Šomplák, R., Smejkalová, V., Nevrlý, V., Zavíralová, L., Kůdela, J., Popela, P., 2017, Spatially distributed production data for supply chain models-Forecasting with hazardous waste. Journal of Cleaner Production, 161, 1317-1328, [IF = 5.715]

Walmsley, T. G., Klemeš, J. J., Walmsley, M. R. W., Atkins, M. J., Varbanov, P. S., 2017, Innovative Hybrid Heat Pump for Dryer Process Integration, Chemical Engineering Transactions 57, 1039-1044. DOI:10.3303/CET1757174, [Scopus Index, WoS]

Fan, Y. V., Klemeš, J. J., Lee, C. T., 2017, The update of anaerobic digestion and the environment impact assessments research, Chemical Engineering Transactions, 57, 7-12. DOI: 10.3303/CET1757002. [Scopus Index, WoS]

Nemet, A., Klemeš, J. J., Kravanja, Z., 2017, Heat Exchanger Network Synthesis Considering Risk Assessment for Entire Network Lifetime, Chemical Engineering Transactions, 57, 307-312. DOI: 10.3303/CET1757052. [Scopus Index, WoS]

Philipp, M., Schumm, G., Peesel, R. H., Walmsley, T. G., Atkins, M. J., Schlosser, F., Hesselbach, J., 2017, Optimal energy supply structures for industrial food processing sites in different countries considering energy transitions. Energy, DOI: 10.1016/j.energy.2017.05.062, [IF = 4.520]

     Walmsley, T. G., Atkins, M. J., Walmsley, M. R., Philipp, M., Peesel, R. H., 2017, Process and utility systems integration and optimisation for ultra-low energy milk powder production. Energy, DOI: 10.1016/j.energy.2017.04.142, [IF = 4.520]

Abdoulmohammad G. Chofreh, Feybi A. Goni, Jiří J. Klemeš, 2017. Development of a Roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation (Part II). Journal of Cleaner Production 166, 425-437. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.037. [IF = 5.715]

Ai-Hong Li, Xiao-Yan Fan, Jiří Jaromír Klemeš, Zhi-Yong Liu, 2017. Concentration potential concepts: Powerful tools for design of water-using networks with multiple contaminants. Journal of Cleaner Production, 165, 254-261. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.104. [IF = 5.715]

Saira Asif, Mushtaq Ahmad, Awais Bokhari, Lai Fatt Chuah, Jiří Jaromír Klemeš, Majid Majeed Akbarj, Shazia Sultana, Suzana Yusup, 2017. Methyl ester synthesis of Pistacia khinjuk seed oil by ultrasonic-assisted cavitation system. Industrial Crops & Products 108, 336-347. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.06.046. [IF = 3.181]

Samrand Saeidi, Sara Najari, Farhad Fazlollahi, Maryam Khoshtinat Nikoo, Fatemeh Sefidkon, Jiří Jaromír Klemeš, Larry L. Baxter. Mechanisms and kinetics of CO2 hydrogenation to value-added products: A detailed review on current status and future trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews 80 (2017) 1292–1311. DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.204. [IF = 8.050]

Andreja Nemet, Jiří J. Klemeš, Zdravko Kravanja, 2017. Heat Exchanger Network Synthesis Considering Risk Assessment for Entire Network Lifetime. Chemical Engineering Transactions 57, 307-312. DOI: 10.3303/CET1757052.

Yee Van Fan, Chew Tin Lee, Jiri Jaromir Klemes and Chee Woh Leow, 2017, Evaluation of Effective Microorganisms on Small Scale Food Waste Composting, Journal of Environmental Management, DOI: 10.1016/jenvman.2017.04.019. [IF: 4.010]

Yee Van Fan, Jiri Jaromir Klemes, Chew Tin Lee, 2017. The update of anaerobic digestion and the environment impact assessments research. Chemical Engineering Transactions 57, 7-12. DOI: 10.3303/CET1757002.

Timothy G. Walmsley, Martin J. Atkins, Michael R.W. Walmsley, Matthias Philipp, Ron H. Peesel, 2017, Process and Utility Systems Integration and Optimisation for Ultra-Low Energy Milk Powder Production, Energy, DOI: 10.1016/j.energy.2017.04.142. [IF = 4.520]

Matthias Philipp, Gregor Schumm, Ron H. Peesel, Timothy G. Walmsley, Martin J. Atkins, Florian Schlosser, Jens Hesselbach, 2017, Optimal Energy Supply Structures for Industrial Food Processing Sites in Different Countries Considering Energy Transitions, Energy, DOI: 10.1016/j.energy.2017.05.062. [IF = 4.520]

Timothy G. Walmsley, Jiří J. Klemeš, Michael R.W. Walmsley, Martin J. Atkins, Petar S. Varbanov, 2017, Innovative Hybrid Heat Pump for Dryer Process Integration, Chemical Engineering Transactions 57, 1039-1044. DOI:10.3303/CET1757174.

Timothy G. Walmsley, Martin J. Atkins, Michael R.W. Walmsley, 2017, Energy Return on Energy and Carbon Investment of Wind Energy Farms: A Case Study of New Zealand, Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.040. [IF = 5.715]

Benjamin H.Y. Ong, Timothy G. Walmsley, Martin J. Atkins, Michael R.W. Walmsley, 2017, Total Site Mass, Heat and Power Integration Using Process Integration and Process Graph, Journal of Cleaner Production, accepted article. [IF = 5.715]

Jiří Jaromír Klemeš, Yee Van Fan, Petar Sabev Varbanov. Sustainability and complex system thinking-process integration extensions. International Conference on Energy, Ecology and Environment. Stockholm, Sweden, 26-29 July 2017.

Petar S.Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš, 2017, What contributes to high impact of published research?, Clean Technologies and Environmental Policy, 19(4), 933–934. DOI: 10.1007/s10098-017-1351-z [IF = 1.180]

Martin Pavlas, Roman Šomplák, Veronika Smejkalová, Vlastimír Nevrlý, Lenka Zavíralová, Jakub Kůdela, Pavel Popela, 2017, Spatially distributed production data for supply chain models – Forecasting with hazardous waste, Journal of Cleaner Production 161, 1317-1328. [IF = 5.715]

 Média

Rozhovor: Vedoucí nového projektu NETME Centre: Výzkum je trochu jako genetika

Tisková zpráva: V NETME Centre zahajuje činnost špičkový mezinárodní tým

Rozhovor: Výzkum je jako genetika. Nová krev je vždy prospěšná, říká profesor Jiří Klemeš

Článek: Mezinárodní projekt Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) uspěl v konkurenci