Registration at the 2nd SPIL Conference

Tým SPIL hostil druhý ročník mezinárodní konference o udržitelnosti a procesním inženýrství

30. a 31. srpna 2018 se do Brna sjeli zahraniční výzkumníci z 20 zemí, 6 kontinentů a 29 univerzit a firem, aby se zúčastnili 2. ročníků The SPIL Scientific Conference on Energy, Water, Emission and Waste in Industry and Cities. Tuto konference hostila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Dvoudenní program konference byl nabitý plenárními přednáškami předních světových exportů, doplněný o panelové a skupinové diskuze a také o prezentaci vědeckých posterů. Konferenci organizovala Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), kterou vede profesor Jiří Klemeš.

Zahraniční účastníci konference společně s výzkumníky a studenty z VUT měli během konference jedinečnou příležitost získat nové poznatky a také přijít do kontaktu s mezinárodně uznávanými autoritami v oboru. Účastníci reprezentovali pestrou škálu zemí zahrnující Rakousko, Čínu, Německo, Maďarsko, Indii, Irsko, Itálii, Malajsii, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afriku, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Velkou Británii a Ukrajinu. Mezi účastníky konference byli také zástupci významných mezinárodních impaktovaných časopisů – Journal of Cleaner Production a Renewable & Sustainable Energy Reviews (Elsevier).

Pro překonání bariér mezi průmyslem a akademickou sférou se konference účastnili také zástupci českých firem, ale také ředitel společnosti CALGAVIN (Velká Británie). Atraktivním bodem programu byla také možnost navštívit laboratoře Ústavu procesního inženýrství a Energetického ústavu FSI VUT.

Konference SPIL přinesla pro VUT, FSI, NETME Centre a také pro projekt SPIL výraznou reprezentaci aktivit v mezinárodním prostředí. Od prvního ročníku konference SPIL, která se konala na konci roku 2017, se podařilo dosáhnout řady významných výsledků včetně publikací ve vysoce impaktovaných časopisech a také několik společně podaných evropských projektů.

Projekt SPIL (včetně konference SPIL) je podpořený Evropskou unií  z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací o projektu SPIL se dočtete zde.

OP VVV