Dynamometer

Speciální elektrické stroje

Výzkumný tým speciálních elektrických strojů je veden doc. Ing. Čestmírem Ondrůškem, CSc., renomovaným expertem v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektrických strojů a pohonů. Skupina se zaměřuje především na speciální aplikace elektrických strojů a pohonů vyžadujících inovativní a nekonvenční přístupy k jejich výzkumu a vývoji. Šíří odborného záběru se jedná o skupinu interdisciplinárního charakteru díky výzkumu zahrnujícímu elektromagnetismus, termodynamiku, mechaniku těles, výkonovou elektroniku a řízení.

Kompetence skupiny zahrnují především:

  • Vyhodnocení koncové aplikace a odvození specifikace na úrovni systému i dílčích komponent
  • Systémový návrh elektrických strojů a pohonů
  • Analytický a numerický návrh elektrických strojů rozmanitých topologií a funkčních principů, jako např. strojů radiálních, axiálních a transversálních z hlediska orientace magnetického toku, či strojů asynchronních, synchronních (buzených elektromagneticky, permanentními magnety) nebo stejnosměrných z hlediska provozního principu
  • Optimalizace elektrických strojů výše jmenovaných topologií na základě kritických parametrů
  • Stavba prototypů a příprava zkušebních přípravků
  • Měření elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky ve špičkově vybavených laboratořích, včetně interpretace výsledků
  • Podpora průmyslových partnerů při vývoji produktů

Skupina pokrývá svými aktivitami široké spektrum aplikací. Mimo jiné bylo vyvinuto spektrum trakčních pohonů pro automobilní aplikace, včetně synchronních strojů s permanentními magnety v provedení s axiálním i radiálním tokem, či synchronních reluktančních strojů. Dedikovaný výzkum je věnován vysokorychlostním asynchronním strojům s využitím např. v elektrifikovaných turbodmychadlech.

Vícero variant synchronních generátorů je zkoumáno pro využití v energetice, včetně speciálního stroje s permanentními magnety v axiálním uspořádáním pro vodní turbíny. Generátory pro konvenčnější aplikace jsou především optimalizovány za účelem zlepšení provozních parametrů.

Aktivity výzkumníků zahrnují i speciální průmyslové aplikace, jako jsou například vysokorychlostní pumpy s využitím v jaderných elektrárnách.

Skupina reflektuje ve svém výzkumném zaměření náměty pocházející od průmyslových partnerů a je velmi otevřená navazování spolupráce na projektové bázi.

Kontaktní osoby
Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
ondrusek@feec.vutbr.cz

 Ing. Erik Odvářka, Ph.D.
odvarka@fme.vutbr.cz

Přístrojové vybavení

Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za

>


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Aditivní technologie

Tým aditivní výroby je dobře zaveden v NETME Centre. Mimojiné zajišťuje podporu v oblasti

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!