World (zdroj: Pixabay.com)

Seminář Connecting: Představení úspěchů FSI, FEKT a FIT

Buďte IN a přijďte si poslechnout co se děje na VUT. Jedinečné setkání vědeckých zástupců fakult FSI, FEKT a FIT proběhne již tuto středu 22. 11. 2017.

Dozvíte se o nových mezinárodních projektech v oblasti Future and Emerging Technologies (FSI), Energy harvesting methodologies (FSI). Úspěchy uslyšíte i v oblasti mazání a opotřebení kloubních náhrad (FSI), 3D laboratoř (FSI), Interakce člověka s robotickým systémem (FIT), Využití superpočítačů při ultrazvukové léčby rakoviny (FIT) a Thermostat data mining (FEKT).

Setkání bude vedeno v českém jazyce. Registrace účastníků je otevřená, v případě zájmu kontaktujte Ing. Blanku Marušincovou, MSc.

Termín konání: 22. listopadu 2017 v čase 13:30 – 16:00

Místo konání: velká zasedací místnost NETME Centre (D5/416f), Technická 2896/2, Brno

Program:

13.30 Zahájení a úvodní slovo doc., Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy, spolupráce s průmyslem, FSI
13.40 projekt PETER – H2020 – Future and Emerging Technologies prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství
14.00 projekt ETALON – H2020 – Energy harvesting methodologies doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
vedoucí sekce mechaniky
14.15 Mazání a opotřebení kloubních náhrad Ing. David Nečas, Ph.D.
14.30 3D laboratoř doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
vedoucí odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií
14.45 Interakce člověka s robotickým systémem

 

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy FIT
15.00 Využití superpočítačů při ultrazvukové léčbě rakoviny Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.
15.15 Thermostat data mining Doc. Ing. Radim Burget, Ph.D., FEKT, centrum SIX
15.30 Novinky v H2020 Ing. Blanka Marušincová, MSc, FSI, NETME Centre
15.45 – 16.00 Diskuze, networking, řešení společných témat

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@fme.vutbr.cz

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.