Banner-604x270

Výroba dutých polymerních vláken

V rámci projektu NETME byly vybudována unikátní poloprovozní linka sestávající s laboratorního extruderu 18 mm s délkou 26D doplněného čerpadlem taveniny, obojí provozuschopné do teplot 400 °C, chladící sekcí s nuceným prouděním vzduchu, dloužící a odtahovací stolicí vybavenou optickým měřícím zařízením a navíjecí jednotkou. Linka je určena na výrobu dutých vláken z termoplastických polymerů, která se přednostně používají pro konstrukci teplosměnných ploch tepelných výměníků. Vlákna jsou vyráběna v rozměrech OD 0,5 – 1,5 mm s tloušťkou stěny 0,05 – 0,2 mm. Mezi zpracovávané polymery patří polyolefiny (HDPE, PP), polyamidy (PA11, PA12, PA 612, PA66), polyestery (PC, PET), fluorované polymery (PVDF, ETFE) a HT polymery (PPA, PPS, PAI, PEEK, PSU). S ohledem na typ zpracovávaného polymeru je technologie různě modifikovatelná pro dosažení požadované kvality.

Více o laboratoři


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Zkušebna tepelných výměníků

Základem zařízení je zkušební komora, která má rozměry 4x4x3 m a byla zhotovena

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!