1655723_629701323764232_167893508_o

Vědecká centra VUT představí svoje aktivity firmám

NETME Centre se společně s dalšími vědeckými centry AdMas a CEITEC, která také působí na VUT, představí 1. března 2017 na workshopu pořádaném Regionální hospodářskou komorou Brno.  Cílem setkání je prezentovat vědecká centra VUT a především shrnout možnosti spolupráce jednotlivých pracovišť s průmyslovými podniky. NETME Centre jako největší centrum pro strojní inženýrství v České republice, jeho technologické možnosti a přístrojovou vybavenost představí vědecký ředitel centra Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.

Prezentace se koná 1. března od 9.00 v pavilonu Regionální hospodářské komory Brno v areálu brněnského výstaviště. Prohlédněte si podrobný program a možnosti registrace pro účastníky setkání. Těšíme se na Vás!