Základní údaje

NETME Centre ve stručných číslech:

  • NETME v současné době zaměstnává přes 380 výzkumných pracovníků (ekvivalent cca 214 zaměstnanců na HPP) – výzkumníků, vedoucích pracovníků, PhD studentů
  • Za posledních pět let jsme provedli smluvní výzkum v hodnotě více než 230 milionů Kč
  • Roční obrat centra tvoří 250 milionů Kč
  • Do NETME Centre byly investovány finanční prostředky v celkové výši 700 milionů Kč

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I“.

EU

logo_op_vavpi