NETME Centre

NETME Centre, Centrum nových technologií pro strojírenství, je regionální výzkumné a vývojové centrum, které vychází z dlouhodobé úspěšné výzkumné činnosti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Centrum se rychle etablovalo jako moderní centrum vědy a výzkumu, které se intenzivně věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu. Cení si také vysokého procenta smluvního výzkumu.
Centrum spolupracuje s předními univerzitami z České republiky i zahraničí. Bezmála 40% smluvního výzkumu pochází ze zemí mimo ČR.


POSLÁNÍ

NETME Centre je technologický integrátor, jehož cílem je inovovat strojírenství v České republice. Pomáhá při rozvoji odborných znalostí, aby byl i do budoucna zajištěn růst a dlouhodobá udržitelnost strojírenských oborů.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NETME Centre ve stručných číslech:

  • NETME v současné době zaměstnává přes 380 výzkumných pracovníků (ekvivalent cca 214 zaměstnanců na HPP) – výzkumníků, vedoucích pracovníků, PhD studentů
  • Za posledních pět let jsme provedli smluvní výzkum v hodnotě více než 230 milionů Kč
  • Roční obrat centra tvoří 250 milionů Kč
  • Do NETME Centre byly investovány finanční prostředky v celkové výši 700 milionů Kč

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I“.

EU

logo_op_vavpi