NCK Strojírenství

Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS) je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCK se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu. 4.0.

Tým fakulty strojní řeší ve spolupráci s předními českými výrobci obráběcích strojů (TOS VARNSDORF a.s.; TOSHULIN, a.s.; TAJMAC-ZPS, a.s.; KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.; ŠKODA MACHINE TOOL a.s.; TOS KUŘIM – OS, a.s.) dílčí projekty zaměřené do oblasti konstrukce a řízení výrobních strojů a v oblasti technologie obrábění. Výsledky projektu budou konkrétní uplatněná řešení nabízená firmami koncovým zákazníkům.

TA ČR_NCK

Hlavní příjemce: VÚTS, a.s.

Členové centra

 • České vysoké učení technické v Praze
 • COMTES FHT a.s.
 • Technická univerzita v Liberci
 • Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • SVÚM a.s.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • TOSHULIN, a.s.
 • TAJMAC-ZPS, a.s.
 • KOVOSVIT MAS, a.s.
 • Nano Medical s.r.o.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • TOS KUŘIM – OS, a.s.
 • Proinno a.s.
 • Šmeral Brno a.s.
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 • UJP PRAHA a.s.
 • ZEBRA GROUP s.r.o. machine building s.r.o.
 • Wikov Gear s.r.o.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • GTW BEARINGS s.r.o.
 • AMF Reece CR, s.r.o.
 • PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.