NCK pro energetiku

Národní centrum pro energetiku

Ve spolupráci výzkumných organizací a firem z energetického průmyslu vzniknou nové, účinnější a bezpečnější technologie i pro využití alternativních paliv a zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Projekt Národního centra pro energetiku (TN01000007) je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky. Koordinátorem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava. Do projektu je zapojeno celkem 23 subjektů, včetně Fakulty strojního inženýrství VUT,  Centra výzkumu Řež nebo firem ČEZ, Doosan Škoda Power nebo Veolia Energie ČR.

Cílem Národního centra pro energetiku je dlouhodobá spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Vědci a firmy budou navzájem sdílet infrastrukturu a své know-how. Vzniknou nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

TA ČR_NCK

Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák Ph.D.

Členové centra

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • COMTES FHT a.s.
 • ČEZ, a. s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • SMOLO a.s.
 • ELVAC a.s.
 • EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o.
 • ATEKO a.s.
 • ENERGON Dobříš, s.r.o.
 • MegA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • Vyncke s.r.o.
 • ZAT a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.