NCK MESTEC

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)      

NCK MESTEC

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy.

Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.

Centrum se sestává z pracovišť šesti výzkumných organizací a devatenácti firem. Velikost odborného týmu centra je průměrně 60 úvazků a roční finanční výkony (rozpočtový rámec) téměř 132 mil. Kč.

V období 2019 – 2020 je projekt TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence. Podrobnější informace o NCK MESTEC najdete na těchto webových stránkách.

TA ČR_NCK

PŘÍJEMCE Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
ŘEŠITEL prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

 

Členové centra – výzkumné organizace

Členové centra – technologicky orientované podniky