NCK J. Božka

Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků. Konkurenceschopnost v exportním odvětví je třeba zvýšit. Prostředkem dosažení tohoto cíle je založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.

TA ČR_NCK

Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Řešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.

Členové centra

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • PBS Turbo s.r.o.
 • TÜV SÜD Czech s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Technická univerzita v Liberci
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • VÚKV a.s.
 • Vision Consulting Automotive s.r.o.
 • Advanced Engineering, s.r.o.
 • PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • SVOS, spol. s r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Pardubice KAR group, a.s.
 • VarioTec s.r.o.
 • ZETOR TRACTORS a.s.
 • STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • Sobriety s.r.o.
 • DATRON – TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • BRANO a.s.
 • TRIBOTEC, spol. s r.o.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • EIH Czech, s.r.o.
 • ŠKODA ELECTRIC a.s.