NCK NaCCAS

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS)Logo NCK NaCCAS

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS) bylo ustanoveno za účelem koncentrace a efektivního využití VaV kapacit zapojených 3 špičkových výzkumných organizací a 7 inovativních podniků působících v progresivním high-tech odvětví letectví a kosmonautiky.

Strategicky volená struktura konsorcia zajistí vysokou míru mezisektorové spolupráce a interdisciplinarity. Plánované výzkumné aktivity vyústí ve zvýšení příjmů z komercionalizace prostřednictvím přímého transferu znalostí a reálného uplatnění výsledků a vyvinutých technologií v průmyslových aplikacích. Současně dojde k synergickému propojení dosavadních Center kompetence a zvýšení počtu inovačních leaderů.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Národní Centra kompetence.

TA ČR_NCK

Příjemce Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
Řešitel doc. Ing. Jaroslav Juračka, PhD. 

 

Další účastníci projektu