Minolta DSC

Laboratoř termofyzikálních vlastností

V rámci projektu NETME získala divize energetiky, procesů a ekologie unikátní zařízení na měření termofyzikálních vlastností od pokojových teplot až do 1300 °C v ochranné atmosféře. Zařízení je určeno pro měření teplotní vodivosti a objemové tepelné kapacity tuhých materiálů o průměru 12,7 mm a tloušťce 1,5–3 mm. Měření probíhá v keramické peci, a to buď za vysokého vakua až do teplot 400 °C nebo v ochranné atmosféře až do teploty 1300 °C. Při měření se používá výkonný pulzní laser a extrémně citlivý infračervený senzor, který je chlazený tekutým dusíkem. Výsledkem měření je pak teplotní vodivost a objemová tepelná kapacita závislá na teplotě. Z těchto hodnot je možné snadno dopočítat tepelnou vodivost materiálu. Tyto materiálové vlastnosti jsou využívány pro počítačové simulace například v automobilovém a metalurgickém průmyslu, kde se kovy a další materiály zpracovávají a používají za zvýšených nebo velmi vysokých teplot.

Více o laboratoři


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Výroba dutých polymerních vláken

V rámci projektu NETME byly vybudována unikátní poloprovozní linka sestávající s laboratorního extruderu 18

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!