indukcaky

Laboratoř energeticky náročných procesů

Infrastruktura, kterou je laboratoř vybavena, umožňuje připojit a testovat široké spektrum domácích a průmyslových spotřebičů – kromě praček, sušičů, žehličů a jiné prádelenské techniky, na kterou se laboratoř specializuje, to mohou být např. reaktory, myčky, sterilizátory, chladničky, mrazničky – a dále různá sekundární zařízení – úpravny vody, automatické dávkovače, výměníky tepla, zásobníky tepla, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky a podobně. Moderní měřicí technika umožnuje centralizovaný sběr dat z měření nejrůznějších fyzikálních veličin – od měření teplot, tlaků a průtoků přes vlastnosti elektrické sítě po tenzometrické měření deformací konstrukce strojů.

Infrastruktura laboratoře má následující možnosti připojení:

 • topná pára – 7 přípojek STL/VTL (max. DN 40), 7 přípojek NTL (max. DN 65) – k dispozici dvě samostatně regulovatelné větve – STL/VTL: 3–13 bar g, NTL: 0,3–3 bar g (zdroj: parní kotel – jmenovitý výkon 1000 kg/h syté páry @ 13 bar g + akumulátor páry),
 • kondenzát topné páry – 2 přípojky pro STL/VTL (max. DN 25), 2 přípojky pro NTL (max. DN 25),
 • elektrická energie – 18 přípojek @ 230/400 V (max. 3×125 A) – celková kapacita cca 150 kW,
 • zemní plyn – 18 přípojek @ 2 kPa (max. DN 25), 1 přípojka @ 3 kPa (DN 50) – celková kapacita cca 50 m3/h,
 • pitná voda – 18 přípojek @ 3,8 bar g typ. (max. DN 40) – rezervovaná spotřeba cca 5,5 m3/h,
 • upravená voda – 18 přípojek @ 3,6 bar g typ. (max. DN 40) – kapacita duplexní úpravny vody (katex) až 7,5 m3/h ,
 • recirkulovaná voda – 18 přípojek @ 5 bar g typ. (max. DN 40) – nízká sběrná nádrž 0,5 m3 + zásobník 1 m3,
 • tlakový vzduch – 18 přípojek @ 10 bar g typ. (max. DN 20), odtahy (vlhkého) vzduchu – 3–4 přípojky (max. DN 300),
 • odtahy spalin – 3–4 přípojky (max. DN 300),
 • kanalizace – 3 hlavní přípojky DN 100 dále větveny.

Model průmyslové prádelny

Integrací uceleného souboru prádelenské techniky a provozního příslušenství do infrastruktury vznikl plně funkční model průmyslové prádelny s instalovanou kapacitou až 500 kg prádla za směnu s nadstandardním výzkumným zázemím jako model energeticky náročného procesu (ENP).

Hlavní komponenty modelu jsou:

 • 5 průmyslových odpružených praček s kombinovaným parním a elektrickým ohřevem s kapacitou 2× 24 kg, 2× 18 kg, 1× 8 kg,
 • 3 průmyslové bubnové sušiče s plynovým, parním a elektrickým ohřevem s kapacitami 24 kg, 24 kg a 16 kg v daném pořadí,
 • 2 průmyslové válcové žehliče pracovní šíře 2 m a průměrem válce 320 mm s plynovým a elektrickým ohřevem,
 • provozní příslušenství (žehlicí lis, manipulační technika apod.)

Kogenerační jednotka – plynová mikroturbína

Laboratoř je vybavena plynovou mikroturbínou Capstone C30, která při spalování zemního plynu generuje až 30 kW elektrického výkonu a ve spalinách (o teplotě okolo 300 °C) až 90 kW tepelného výkonu (cca 60 kW efektivně). Pořízení této kogenerační jednotky bylo motivováno především výzkumem její integrace do provozu průmyslových prádelen a další energeticky náročných procesů.


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Studentská formule

Konstrukční tým TU Brno Racing je tvořen převážně studenty Ústavu automobilního a

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!