Banner-604x270

Laboratoř chlazení a tepelného zpracování

Laboratoř je schopna navrhnout chladicí systémy pro válcovny ocelí i neželezných kovů, pro sekundární chlazení při kontinuálním lití, pro chlazení pracovních válců, pro hydraulické odstraňování okují a pro tepelné zpracování. Konstrukce je optimalizována použitím laboratorních zkušebních stolic, kde se měří intenzity chlazení. Numerický model válcovací stolice může předpovídat konečné teploty pro různé varianty chlazení.

Experimentální zařízení s horizontálním lineárním pohybem bylo vyvinuto pro simulaci chladicích sekcí v reálném provozu. Umožňuje experimentální studium vodního chlazení pomocí sprejů pro různé typy a konfigurace trysek, tlaky a teploty chladicí kapaliny (20-80 °C). Umožňuje horní, spodní a boční chlazení vzorků. Délka posuvu je 7 m a maximální rychlost je 10 m/s. Intenzita chlazení popsaná pomocí rozložení součinitele přestupu tepla je získána z experimentů a použita k vytvoření numerického modelu teplotního pole v ochlazovaném materiálu.

Experimentální zařízení s vertikálním lineárním pohybem bylo vyvinuto pro simulaci chlazení tenkých plechů v kontinuálních žíhacích linkách. Délka posuvu je 2,8 m a maximální rychlost je 5 m/s.

Pro studium chlazení pracovního válce byly vyvinuty dva experimentální válce. Větší válec má průměr 650 mm a je vybaven 8 teplotními čidly s roztečí 50 mm. Menší válec má průměr 350 mm a je vybaven 6 teplotními čidly s roztečí 80 mm. Maximální rychlost rotace válce je 10 m/s.

Experimentální zařízení pro studium sekundárního chlazení při kontinuálním lití simuluje reálný pohyb sochoru v sekundárním chlazení za pomoci relativního pohybu mezi zkušebním vzorkem a tryskou. Zkušební vzorek je vyroben z austenitické oceli o rozměrech až 600x320x25 mm a je osazen sadou termočlánků. Teplota ohřevu vzorku je 1250 °C. Maximální rychlost pohybu je 8 m/min.

Pro studium dopadové stopy vodního paprsku bylo postaveno experimentální zařízení pro měření rozložení tlaku dopadající vody. Je možné použít dva typy senzorů: zapuštěné v desce a volné v prostoru. Lze použít různé velikosti senzorů od 0,2 mm do 12 mm. Skenovací plocha je 650×1500 mm.

Laboratoř je vybavena několika vodními čerpadly, z nichž velké dokáže dodávat až 45 l/s při tlaku 1 MPa a maximální dosažitelný tlak je 1,8 MPa. Vysokotlaké čerpadlo dokáže dodat až 2 l/s při tlaku 40 MPa.

Pro ohřev vzorků jsou k dispozici různé elektrické pece. Největší pec je pro ohřev vzorků do rozměrů 950x540x390 mm a do 1300 °C.

Více o laboratoři


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř separačních procesů

Moderní vybavení, kterým je laboratoř vybavena, umožňuje provádět výzkum na poli sypkých materiálů

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!