Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Inženýrské analýzy

Skupina Inženýrských analýz se zaměřuje na experimentální, výpočtovou a konzultační činnost v oblastech

>

Výzkum sprejů a aerosolů

Výzkumný tým pod vedením doc. Jana Jedelského se v oblasti experimentální mechaniky tekutin zaměřil

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř sprejů

Pracoviště má 15leté zkušenosti ve výzkumu rozprašovacích trysek. Pro tuto činnost provozuje v

>

Laboratoř tribologie

Laboratoř tribologie disponuje tímto přístrojovým vybavením:

Optický tribometr
3D optický profilometr Bruker

>


Zůstaňte v kontaktu