Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Lomová mechanika a mikromechanika kompozitů

Ve skupině/odboru lomové mechaniky působí jeden profesor a dva docenti na plný úvazek

>

Tribologie

Výzkum je veden prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru

>

Přístrojové vybavení

Zkušebna letecké techniky

Zkušebna letecké techniky se zabývá těmito činnostmi:

Průkazné ověřovací zkoušky leteckých konstrukcí

>

3D laboratoř

Více o 3D laboratoři
V následujících oblastech disponuje 3D laboratoř tímto přístrojovým vybavením:

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!