Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Biomechanika

Biomechanika je jedním z mezních oborů ve strojírenství – s využitím poznatků inženýrské mechaniky řeší

>

Inženýrské analýzy

Skupina Inženýrských analýz se zaměřuje na experimentální, výpočtovou a konzultační činnost v oblastech

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř tribologie

Laboratoř tribologie disponuje tímto přístrojovým vybavením:

Optický tribometr
3D optický profilometr Bruker

>

Laboratoř aerosolů

Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!