Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Energeticky náročné procesy

Výzkumný tým se zabývá efektivním využíváním zdrojů (energie, vody, surovin a lidské práce)

>

Inženýrské analýzy

Skupina Inženýrských analýz se zaměřuje na experimentální, výpočtovou a konzultační činnost v oblastech

>

Přístrojové vybavení

Zkušebna letecké techniky

Zkušebna letecké techniky se zabývá těmito činnostmi:

Průkazné ověřovací zkoušky leteckých konstrukcí

>

Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!