Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilní průmysl, letecký průmysl, energetiku a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Tepelné procesy

Silný výzkumný tým tepelných procesů vychází z dlouholeté úspěšné činnosti laboratoře tepla a proudění pod

>

Výzkum sprejů a aerosolů

Výzkumný tým pod vedením doc. Jana Jedelského se v oblasti experimentální mechaniky tekutin zaměřil

>

Přístrojové vybavení

3D laboratoř

Více o 3D laboratoři
V následujících oblastech disponuje 3D laboratoř tímto přístrojovým vybavením:

>

Zkušebna letecké techniky

Zkušebna letecké techniky se zabývá těmito činnostmi:

Průkazné ověřovací zkoušky leteckých konstrukcí

>


Zůstaňte v kontaktu