Výzkum

Důležitost růstu a dlouhodobé udržitelnosti jasně ukázaly, že obor strojního inženýrství čelí výzvám a problémům, které změní obor jednou provždy.

NETME Centre tyto problémy řeší především pomocí multidisciplinárního přístupu a podpoře heterogenních výzkumných skupin. Jejich činnosti jsou zaměřeny na čtyři základní oblasti – automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a strojírenské technologie.

Síla NETME spočívá v integraci těchto skupin tak, aby jejich výsledky jejich výzkumu přispěly k modernizaci strojního inženýrství, a tím přispěly k rozvoji jednoho z nejstarších průmyslových oborů v České republice.


Výzkumné týmy

Letecký výzkum

Výzkum v oblasti leteckého průmyslu na Fakultě strojního inženýrství začal již v r. 1937 a

>

Energeticky náročné procesy

Výzkumný tým se zabývá efektivním využíváním zdrojů (energie, vody, surovin a lidské práce)

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř aerosolů

Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální

>

Studentská formule

Konstrukční tým TU Brno Racing je tvořen převážně studenty Ústavu automobilního a dopravního

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!