Banner-604x270

Zkušebna tepelných výměníků

Základem zařízení je zkušební komora, která má rozměry 4x4x3 m a byla zhotovena důsledně v souladu s českou technickou normou ČSN EN 442-2 „Otopná tělesa: zkoušky a jejich vyhodnocování“, která je českou verzí evropské normy EN 442-2:1996. Celé zařízení je konstruováno tak, aby v plné míře vyhovovalo citované normě a umožňovalo tak měření tepelných výkonů topných těles v souladu s platnou legislativou.

Provoz zkušební komory je zajištěn složitou soustavou tepelného čerpadla, zásobníků tepla a chladu, elektrického kotle, vzduchotechniky a rozvodů do stěn, podlah a stropu komory. Pomocí těchto součástí a speciálního počítačového programu je možno, v podstatě v automatickém provozním režimu, měřit a průběžně vyhodnocovat výkon topného či chladícího tělesa umístěného ve zkušebním okruhu komory.

Více o laboratoři


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř chlazení a tepelného zpracování

Laboratoř je schopna navrhnout chladicí systémy pro válcovny ocelí i neželezných kovů, pro

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!