Banner566x270

Tepelné a separační procesy

Výzkumná skupina tepelných a separačních procesů vychází z dlouholeté úspěšné činnosti Laboratoře přenosu tepla a proudění pod vedením doc. Michala Pohanky. Ta se zabývá výzkumnou a vývojovou činností zaměřenou na přenos tepla, inverzní úlohy, chlazení, tepelné výměníky, membránové kontaktory a separaci pevných i plynných polutantů. Výzkumné týmy se dlouhodobě podílí na řešení národních i nadnárodních projektů. Průmyslové projekty jsou v převážné míře založeny na experimentálním výzkumu s následným využitím získaných poznatků do matematických modelů popisujících sledované procesy.

Tým tepelných procesů v těžkém průmyslu

Vědecko-výzkumný tým se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a hutnictví. V teoretické oblasti je hlavní náplní výzkum přenos tepla nejčastěji s využitím vodních a vodo-vzdušných trysek. Průmyslové projekty jsou v převážné míře založeny na experimentálním výzkumu s následným využitím získaných poznatků do matematických modelů popisujících sledované procesy. Dlouholetá zkušenost pracoviště je v určování okrajových podmínek přenosu tepla při chlazení horkých povrchů s aplikacemi při kontinuálním lití a válcování za tepla. Mezi činnosti patří i studium a měření termo-fyzikálních vlastností pevných materiálů. Další oblastí výzkumu je hydraulický ostřik okují. Aktivity jsou zaměřeny na:

  • teplotní a pevnostní analýzy procesů kontinuálního lití, válcování a odstraňování okují,
  • laboratorní i provozní měření tepelných a mechanických veličin,
  • studium intenzity chlazení a určování okrajových podmínek přenosu tepla na základě vlastní ověřené metodiky,
  • návrh metodiky tepelného zpracování kovů i s ohledem na implementaci do stávajícího zařízení,
  • optimalizace chladicích systémů z hlediska maximální účinnosti a minimalizace energetické náročnosti,
  • studium a měření teplot ve velkých průmyslových pecích,
  • studium a minimalizace tepelné deformace při tepelným zpracování kovů,
  • vývoj speciálních softwarových systémů.

Více informací najdete na www.heatlab.cz

Tým tepelných výměníků

V posledních letech má výzkumný tým úspěchy na poli výzkumu a vývoje tepelných výměníků z polypropylenových dutých vláken. Polypropylenová dutá vlákna, s ohledem na jejich nízké výrobní náklady, malou hmotnost a vysokou korozní odolnost, jsou ideální pro výrobu specifických tepelných výměníků pro různorodé použití (především v automobilních systémech). Tyto kompaktní jednotky mají variabilní využití v průmyslových oborech jako průmyslová chemie, biotechnika, automotiv a další. Jejich nízká hmotnost a kompaktní design umožňují jednoduchý transport a instalaci.

Více o tepelných výměnících zde.

Tým separačních procesů

Tým se zabývá výzkumnou činností a prostřednictvím grantů taktéž vývojem zařízení uplatňujících se v oblasti environmentální. Cílem počínání je efektivní eliminace pevných i plynných polutantů z emisí, které jsou produkované různorodou škálou producentů. V oblasti záchytu plynných polutantů hojně využívá chemicko-inženýrských jednotkových operací založených na absorpčních pochodech, především pak náplňových a skrápěných kolon. Pro eliminaci pevných částic (ale i plynných látek) tým s úspěchem v posledních letech uplatňuje progresivní membránové kontaktory. Jejich hlavní komponentou jsou svazky hydrofobních polypropylenových dloužených dutých vláken, které zajišťující přestup hmoty mezi jednotlivými fázemi prostřednictvím průchozích pórů.

Kontaktní osoba
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
michal.pohanka@vut.cz

Činnosti výzkumného týmu a představení laboratoře

Přístrojové vybavení

Laboratoř chlazení a tepelného zpracování

Laboratoř je schopna navrhnout chladicí systémy pro válcovny ocelí i neželezných kovů, pro

>


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Tepelné a separační procesy

Výzkumná skupina tepelných a separačních procesů vychází z dlouholeté úspěšné činnosti Laboratoře přenosu

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!