2

Tepelné procesy

Silný výzkumný tým tepelných procesů vychází z dlouholeté úspěšné činnosti laboratoře tepla a proudění pod vedením doc. Michala Pohanky. Ta se zabývá výzkumnou a vývojovou činností zaměřenou na přenos tepla, inverzní úlohy a chlazení, nejčastěji s využitím vodních a vodovzdušných trysek. Další oblastí výzkumu je hydraulický ostřik okují. Výzkumná skupina má zkušenosti s určováním okrajových podmínek přenosu tepla při chlazení horkých povrchů s aplikacemi pro kontinuálním lití, válcování za tepla a s tepelném zpracování.

V posledních letech má výzkumný tým úspěchy na poli výzkumu a vývoje tepelných výměníků z polypropylenových dutých vláken.
Polypropylenová dutá vlákna, s ohledem na jejich nízké výrobní náklady, malou hmotnost a vysokou korozní odolnost, jsou ideální pro výrobu specifických tepelných výměníků pro různorodé použití (především v automobilních systémech).
Tyto kompaktní jednotky mají variabilní využití v průmyslových oborech jako průmyslová chemie, biotechnika, automotiv a další. Jejich nízká hmotnost a kompaktní design umožňují jednoduchý transport a instalaci.

Více o tepelných výměnících zde

Výzkumný tým se dlouhodobě podílí na řešení národních i nadnárodních projektů. Průmyslové projekty jsou v převážné míře založeny na experimentálním výzkumu s následným využitím získaných poznatků do matematických modelů popisujících sledované procesy.

Kontaktní osoba
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
michal.pohanka@vut.cz

Činnosti výzkumného týmu a představení laboratoře

Přístrojové vybavení

Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za

>


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Aditivní technologie

Tým aditivní výroby je dobře zaveden v NETME Centre. Mimojiné zajišťuje podporu v oblasti

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!