int_logo_groesser

Projekt FabLabNet úspěšně zahájen

(středa, 5. října 2016 – Trento, Itálie)

Tříčlenný tým VUT z Ústavu konstruování a NETME Centra Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně se zúčastnil kick-off meetingu  projektu FabLabNet, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Interreg Central Europe (ICE).

Na kick-off meetingu se v italském Trento sešli projektoví partneři z osmi evropských zemí a také zástupce Společného sekretariátu z Vídně, který zajišťuje podporu programu ICE. Jednotliví partneři představili aktivity, které budou v rámci projektu zajišťovat a dohodli podrobnosti efektivní spolupráce na projektu.

Digitální výrobní laboratoře (FabLabs) se stávají novým fenoménem dnešní doby a souvisejí s příchodem tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0). Tyto laboratoře poskytují prostředí a základní i pokročilé materiály a technologie k rychlé a levné realizaci tvůrčích nápadů. Mezi základní vybavení laboratoří se řadí  3D tiskárny a laserové nebo vinylové řezačky. Projekt FabLabNet představuje významnou motivaci pro místní podnikání a zároveň integruje FabLabs do místních inovačních ekosystémů a přináší přímé výhody pro účastníky inovačního procesu a společnost jako celek.

Projekt přispěje nejen k lepšímu síťování jednotlivých FabLabs mezi sebou navzájem, ale také mezi regionálními účastníky inovačního procesu. Centrální evropská síť FabLabs, která bude vytvořena, povede k intenzivní obchodní výměně a novým prototypům vyrobených ve FabLabs.

IMG_6800
Prohlídka vědeckého muzea v rámci kick-off meetingu.

int_logo_groesser