lab_oficial

Energeticky náročné procesy

Výzkumný tým se zabývá efektivním využíváním zdrojů (energie, vody, surovin a lidské práce) v průmyslových procesech. Pomocí různých organizačních opatření, zvýšené automatizace procesů nebo konkrétních úsporných opatření se snaží zvýšit účinnost procesu a snížit provozní náklady. Návrh řešení je vždy prováděn na míru konkrétnímu provozu. Základem je vždy komplexní analýza výchozího stavu provozu vč. energetického auditu. Výsledkem je promyšlená optimalizace procesu založená na reálných provozních datech a dlouholeté zkušenosti výzkumného týmu.

Výzkumný tým využívá pro praktické ověřování svých návrhů moderní laboratoř. Infrastruktura, kterou je laboratoř vybavena, umožňuje testování široké škály spotřebičů za účelem určení jejich účinnosti a dalších provozních charakteristik. Může jít o pračky, sušiče, myčky, odparky, různé reaktory apod. včetně jejich domácího provedení. Pozornost je věnována také sekundárním zařízením, jako jsou úpravny vody, automatické dávkovače, výměníky a zásobníky tepla aj.

V současné době je v laboratoři nainstalován ucelený soubor prádelenské techniky a provozního příslušenství. Tím vznikl plně funkční model průmyslové prádelny s instalovanou kapacitou až 500 kg prádla za směnu s nadstandardním výzkumným zázemím. Využíván je k výzkumu jako modelový příklad energeticky náročného procesu (ENP).

Vedoucí výzkumu pravidelně publikují v řadě odborných periodik a jsou spoluřešiteli národních i mezinárodních projektů.

Kontaktní osoba
Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
masa@fme.vutbr.cz

Výzkum probíhá na Ústavu procesního inženýrství

Přístrojové vybavení

Laboratoř energeticky náročných procesů

Infrastruktura, kterou je laboratoř vybavena, umožňuje připojit a testovat široké spektrum domácích

>


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Letecký výzkum

Výzkum v oblasti leteckého průmyslu na Fakultě strojního inženýrství začal již v r. 1937

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!