David Paloušek

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

vedoucí, Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií

e-mail: palousek@fme.vutbr.cz