5

Workshop s průmyslovými partnery

Dosažené výsledky projektu ReMaP byly 14. prosince prezentovány zástupcům průmyslových partnerů a výzkumných institucí formou online workshopu. Workshopu se zúčastnilo 26 účastníků ze 4 zemí.

V rámci workshopu zazněly základní informace o projektu ReMaP a stručný přehled aditivní výroby hořčíkových slitin. Dále navázala prezentace výsledků aditivní výroby WAAM nových hořčíkových slitin a jejich vlastností, prezentace problematiky atomizace hořčíkových slitin, prezentace výsledků aditivní výroby LPBF hořčíkových slitin a jejich vlastností a prezentace nedestruktivního testování hořčíkových vzorků pomocí počítačové tomografie. Samozřejmou součástí akce byl i prostor pro otázky a diskusi s účastníky workshopu.

Více o projektu ReMaP zde.interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB

Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.