shaking-hands-3091906_640

Vědci z Polska a Česka začnou společně řešit další projekty, dva z nich na FSI

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů. Dva z nich jsou z Fakulty strojního inženýrství VUt v Brně.

Úspěch slaví Miroslav Jícha z Energetického ústavu a Michal Kubík z Ústavu konstruování. “Jedná se o projekty Lead Agency – mezinárodní projekty základního výzkumu, kde v každé soutěži návrhy hodnotí pouze jedna z partnerských agentur (Lead agentura) pomocí peer view systému. Tato agentura pak informuje o výsledcích další zúčastněné agentury. Každý národní poskytovatel pak financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.  Projekty jsou dvou až tříleté podle konkrétní dohody s agenturami a téma si volí sami navrhovatelé. Ani na jedné straně není rozpočet omezen, je však nutné popsat jeho potřebu.” vysvětlila Blanka Marušincová z Oddělení podpory projektů FSI.

Do konce roku 2020 se síť partnerských agentur omezovala na Rakouskou FWF, Polskou NCN a Slovinskou ARRS pod dohodou CEUS (Central European Science Partnership). Bylo možné podávat bilaterální i trilaterální projekty. Od prosince 2020 byla namísto CEUS spuštěna nová iniciativa Weave, pod kterou se podepsalo dvanáct evropských organizací a v soutěžích lze nyní již podat přihlášku společně s Rakouskem, Německem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem a Lucemburskem. V následujících pěti letech bude navázána spolupráce také s Belgií, Chorvatskem, Norskem a Švédskem.

Na podzim 2021 se plánuje vyhlášení nové výzvy s Polskou NCN a Slovinskou ARRS.

Bližší informace najdete také v GRANTOMATu: plánovaná podzimní výzva 2021, kdy Lead je Polsko či Slovinsko.

Další výzvy lze předpokládat na jaře 2022. Ve výzvách plánovaných na jaře jsou zástupci z ČR v roli Lead. Poslední výzvy lze prověřit zde.