system-3699542_640

Úspěšná žádost o Marie Curie grant? Detailní, uvěřitelná a nadšená

Granty Marie Skłodowska-Curie pomáhají výzkumníkům uskutečnit jejich individuální vědecko-výzkumné pobyty, získat zkušenosti v zahraničí a nastartovat kariéru. Jedna výzva je právě otevřena, další poběží v příštím roce. Proč má smysl se o Marie Curie ucházet jako fellow? Co obnáší napsání úspěšné žádosti? A co může mladý vědec nebo vědkyně přinést týmu, do něhož přijíždí? Ptali jsme se za vás úspěšných fellows i školitelů z VUT.

Ačkoliv přímo na strojní fakultě aktuálně žádný fellow nepůsobí, malé spojení by se našlo. Ve výzkumné skupině Jana Čechala, která se na CEITECu VUT zaměřuje na vývoj nových unikátních zařízení i materiálů, působí absolvent fyzikálního inženýrství Zdeněk Jakub. Po studiích na VUT odešel na Technickou univerzitu do Vídně a na svoji alma mater se vrátil díky grantu Marie Skłodowska-Curie. „Má to hned několik výhod: jde o velmi prestižní grant, motivuje člověka dávat si vysoké cíle a chápat svůj výzkum v širším kontextu. Navíc je dobře finančně ohodnocený a pro další kariéru to určitě bude skvělá zkušenost,“ těší se nový fellow Jakub.

Jeho školitel Jan Čechal má sám zkušenost jako fellow, v letech 2010 až 2012 mohl díky stejnému programu získávat zkušenosti na Institutu Maxe Plancka. „Byla to obrovská změna a zkušenost. Byli jedni z prvních, kdo dělali molekulární systémy, které dnes děláme i tady na CEITECu,“ vzpomíná Čechal. I proto ve svém týmu rád mladé fellows vítá. „Marie Curie je jeden z nejlepších programů na individuální mobilitu a taky jedna z mála možností, jak zaplatit postdoka ze zahraničí,“ říká.

Zdeněk Jakub_foto HovorkováÚspěšný držitel Marie Skłodowska-Curie grantu Zdeněk Jakub (foto: FSI VUT)

Konkurence je v Marie Skłodowska-Curie velká, uspěje jen 15 % žadatelů. Jan Čechal ale upozorňuje na to, že v řadě případů lze získat peníze od českého ministerstva, které – je-li program vypsán – finančně podpoří kvalitní žadatele, kteří zůstali „pod čarou“.

Málo byrokracie, hodně vědy

Zkušenost s Marie Curie má i Mireia Diez Sánchezová, která na VUT působila jako fellow ve výzkumné skupině na Fakultě informačních technologií. „Musíte tvrdě pracovat na přípravě žádosti. Doporučila bych najít si instituci, kde vám s přípravou žádosti pomohou, protože musíte dát dohromady skutečně hodně věcí. Ale jakmile pošlete žádost a uspějete, je hotovo. Nemusíte dělat žádné průběžné reporty, plnit milníky a řešit administrativu. Můžete se skutečně soustředit na svůj výzkum, je to skvělý program. Doporučila bych každému, kdo chce jako výzkumník trochu „vyrůst“, aby to zkusil,“ říká Sánchezová.

Jaké jsou jejich tipy na úspěšnou žádost? „Začněte včas, nemyslete si, že je to něco, co napíšete za pár týdnů. Musí to být dobře promyšlené, nic nesmí chybět. Pokud znáte někoho, kdo už žádost podával a uspěl, poproste o jeho zkušenosti a radu, na co si dát pozor, na co se zaměřit,“ doporučuje Sanchezová.

www.emilgallik.com

Školitel Jan Čechal má sám zkušenost jako fellow (foto: archiv CEITEC VUT)

„V první řadě by si měl žadatel pečlivě přečíst podmínky, zodpovědět všechny otázky a nic nevynechat, je skutečně potřeba vyjádřit se ke všemu. Je nutné jasně definovat výzkumný problém a velmi konkrétně popsat, jak ho chceme řešit. Stejně tak důležité je ale i ukázat, že právě tento fellow na této instituci mají šanci tento problém úspěšně vyřešit, a popsat jak Marie Curie projekt posune obě strany kupředu. Nakonec musí být jasné, v čem je projekt unikátní, proč je potřeba ho řešit právě teď a zároveň proč už to někdo neudělal před vámi. Celkově to musí být napsané tak, aby to hodnotitelum hned dávalo smysl a byli po přečtení žádosti pro váš výzkum nadšení,“ uzavírá úspěšný žadatel Jakub.

A pohled školitele? „Nejdůležitější je najít shodu na čem budeme společně bádat. Žádost musí být uvěřitelná a co nejvíc konkrétní, aby si hodnotitel mohl představit, co tím myslíme. Takže místo: “Budeme pravidelně konzultovat”, je dobré psát: “Proběhne min. dvouhodinová individuální konzultace každý týden”. Důležitá je také část career development, kde musí žadatel vysvětlit, proč chce právě k nám. Když se hlásíte na ETH v Curychu, asi to obhajovat nemusíte, ale proč právě Brno a VUT? Jak to posune vaši kariéru? My máme štěstí, že disponujeme velmi kvalitním vybavením, za kterým mohou fellows mířit,“ uzavírá Čechal.

Marie Skłodowska-Curie – Postdoctoral Fellowships (MSCA PF)
Pro koho je určen:

 • program je určen držitelům titulu Ph.D., se zkušeností ve výzkumu v délce 8 let od získání doktorského titulu
 • mezinárodní, mezisektorová, mezioborová spolupráce
 • v hostitelské instituci výzkumník nepůsobil v posledních 3 letech déle než 12 měsíců
 • projekt lze aplikovat na jakékoliv téma – projekty nejsou tematicky omezeny (tzv. bottom-up approach) – důležitý aspekt je kladen na mezioborovou spolupráci a rozvoj vědecké kariéry

Jak proces funguje:

 • jedná se o individuální akci – projekt píše a podává případný přijíždějící/vyjíždějící postdoktorand s využitím konzultací seniorního kolegy z cílové instituce. V případě příjezdu na FSI – Vás na projektovém oddělení procesem přípravy projektu provedeme.
 • v případě úspěšné žádosti je přijíždějící/vyjíždějící vědec plně financován z programu MSCA PF
 • prostředky získá i instituce, do které vědec přijíždí/vyjíždí

Destinace a délka:

 • European Fellowships – postdoci všech národností, příjezdy do Evropy/výjezdy v rámci Evropy; délka 12-24 měsíců
 • Global Fellowships – výjezdy postdoků do třetích zemí; délka 24-36 měsíců včetně povinné návratové fáze v délce 12 měsíců; program určen pro občany MS/AC, nebo s trvalým pobytem na území MS/AC

Termíny:

 • Výzva 2021: otevření 22. 6. 2021, deadline: 12. 10. 2021
 • Výzva 2022: otevření: 13. 4. 2022, deadline: 14. 9. 2022

———————————————————–

Marie Skłodowska-Curie – Doctoral Networks (MSCA DN) – Inovativní školící sítě

Pro koho je určen:

 • program je určen studentům doktorského programu před získáním doktorského titulu; pro doktorandy všech národností, příjezd do Evropy
 • projekt je řešen v rámci konsorcia univerzit, výzkumných organizací a průmyslových podniků; v konsorciu jsou alespoň 3 partneři, každý z jiného členského/přidruženého státu EU, alespoň 1 partner je z členského státu EU; v konsorciu může být i partner ze třetí země
 • pravidlo mobility: kandidát nesmí pobývat na území rekrutující země více jak 12 měsíců 3 roky před uzávěrkou programu.
 • pravidlo 40% – max. 40% dotace může být alokováno partnerům z jedné země nebo jedné organizace
 • každý partner rekrutuje alespoň 1 doktoranda, který působí v hostitelské instituci, nebo u asociovaného partnera
 • doktorand musí být zapsán do doktorského studijního programu v jedné z členských/asociovaných zemí EU, resp. ve 2 v případě Joint Doctorate
 • základní principy: mobilita, excelentní věda, vědecká kariéra
 • lze řešit jakékoliv téma výzkumu

Jak proces funguje:

 • projekt podává konsorcium

Možnosti:

 • Doctoral Networks (standard) – trénink v rámci akademického prostředí a/nebo průmyslu
 • Industrial Doctorates – trénink v rámci akademického prostředí a průmyslu, společná supervize
 • Joint Doctorates – víceoborové doktorské studium (alespoň 2 obory doktorského studia)

Délka: max. 48 měsíců

 • Délka fellowshipu: 3-36 měsíců; délka secondmentu: až 1/3 fellowshipu, celosvětově
 • 360 člověkoměsíců (Standard DN) + 180 člověkoměsíců (Industrial a Joint Doctorates)

Termíny:

 • Výzva 2021: otevření 22. 6. 2021, deadline: 16. 11. 2021
 • Výzva 2022: otevření 3. 5. 2022, deadline: 15. 11. 2022