3D tisk kovů

TAČR ZÉTA, 2. veřejná soutěž

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Cíle programu ZÉTA:

  • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
  • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem

Míra podpory:

  • max. výše účelové podpory jednoho projektu je 10 mil Kč.
  • max. intenzita podpory je 85%.
  • Režijní náklady – VUT uplatňuje metodu „full-cost“ (není limitace)

Termíny:

  •  1. 10. 2018 – prosíme případné řešitele, aby nahlásili připravovaný projekt
  • 14. 10. 2018 do 12:00 – Interní deadline zaslání předběžného návrhu k podpisům
  • zahájení řešení od 1. 3. do 1. 6. 2019, doba řešení projektu 12 – 24 měsíců

Uchazeči:

  • Výzkumné organizace i podniky (vykonávající hospodářskou činnost)
  • Řešitelský tým musí obsahovat minimálně 3 studenty (VŠ či SŠ či mladé výzkumné pracovníky, do 35 let) a 1 mentora (nad 35 let)

Kontakty:

Elektronickou přihlášku do veřejné soutěže je nutno vyplnit v informačním systému ISTA.

Otázky směřujte prosím na projektovou podporu a případně na helpdesk TA ČR: https://www.tacr.cz/hesk/

Ke stažení: