Účastníci kurzu získali základní teoretické informace o 3D tisku kovů

strojLAB uspořádal workshopy 3D tisku kovů v rámci Evropské školy tvůrců

European School of Makers, česky Evropská škola tvůrců, je série školení, které si pro svoje uživatele připravily FabLaby sdružené v projektu FabLabNet. Brněnský strojLAB svoje školení zaměřil na 3D tisk kovů. O kurzy pro začátečníky i pokročilé byl obrovský zájem a tak se naplnily do posledního místa.

Díky úzké spolupráci strojLABu s Odborem aditivních technologií a reverzního inženýrství ÚK mohli brněnští účastníci školení získat a prohloubit svoje znalosti o 3D tisku kovů. Část školení pro začátečníky i pokročilé vedl doc. David Paloušek, vedoucí tohoto odboru, a také doc. Daniel Koutný, expert na 3D tisk kovů.  Pro tisk kovů  využívají výzkumníci na pracovišti tiskárnu, která ke spojování práškového kovu využívá laserové tavení.

„Pro zájemce o 3D tisk jsme díky projektu FabLabNet mohli připravit obsáhlý kurz, který zahrnoval nejen teorii, ale také trénink v podobě používání špičkového výrobního a experimentálního vybavení. Účastníci získali také základní know-how týkající se přípravy a práce s kovovými prášky, nastavení 3D tiskárny. Důležitou součástí práce je také post-processing. Účastníci měli možnost naučit se a sami si vyzkoušet 3D optickou digitalizaci dílu a osvojili si způsoby kontroly aditivně vyrobených dílů,“ popsal náplň workshopů David Paloušek.

V rámci projektu FabLabNet organizují i další zapojené FabLaby další tematicky zaměřené workshopy. Nejbližší zapojené fablaby sídl ve Vídni nebo v Bratislavě. Z bohaté nabídky můžete vybírat zde.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

interregProjekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

 

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html