Projektová příprava

Seminář HORIZONT 2020 TWINNING

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář  HORIZONT 2020 TWINNING. Seminář se bude konat v úterý 17. 9. od 12:30 – 13:30, poté bude možné individuálně konzultovat projektové návrhy.

Kdy? úterý 17. září 2019 v čase 12:30 – 13:30 hod, poté individuální konzultace projektových návrhů (cca po 30 minutách)

Kde? Technická 2896/2, Brno, velká zasedací místnost děkana, 3. patro, budova A1

Seminářem nás provede Mgr. Anna Vosečková, která působí od dubna 2015 v Národním informačním centru pro evropský výzkum (NICER) jako NCP pro Šíření excelence a rozšiřování účasti (Widening) programu Horizont 2020. Dále zodpovídá za agendu EIT a související horizontální aktivity (ETPs, společné programování, JTIs atd.). V období květen 2008 – březen 2015 působila jako vedoucí České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu. Před nástupem do Technologického centra AV ČR v únoru 2008 pracovala v diplomatických službách, kde se věnovala zvláště vztahům s EU v oblasti VaV, vzdělávání a kultury. V letech 2000-2005 působila na Stálém zastoupení ČR v Bruselu jako attaché pro výzkum. Je absolventkou Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze.

Přihlášení: Vaši účast potvrďte e-mailem na marusincova@vutbr.cz. Doplňující dotazy k přípravě projektového záměru zodpoví Ing. Marušincová.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového návrhu s paní Vosečkovou, pošlete Vaše projektové návrhy do středy 11.9. rovněž na adresu paní Marušincové.

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.