calculator-1680905_640

Představení GRANTOMATu

Přehledný souhrn důležitých informací a připravovaných národních i mezinárodních výzev na podporu vědy a výzkumu najdete nově na GRANTOMATu.

grantomat

Přihlásit se můžete buď přes webové stránky FSI nebo přes web projektu iNETME. Pro vstup použijte Váš VUT nebo FSI login. Pokud patříte mezi partnery projektu iNETME a nemáte FSI či VUT login, kontaktujte Ing. Blanku Marušincovou, MSc na marusincova@vutbr.cz.

Najdete zde přehled termínů a důležitých informací v jednotné strukturované formě. Přidanou hodnotou jsou i doplňující články, akce, přílohy a poznatky, které projektové oddělení vkládá na základě získaných zkušeností vlastní realizací jednotlivých projektových žádostí potažmo realizací úspěšných projektů. Jedná se o živý nástroj, který je průběžně aktualizován a rozšiřován.

V současné chvíli se Vám mohou hodit zejména datové filtry Vyhlášení a Uzávěrka. Pole hledat vyhledává zadaný text v názvech jednotlivých výzev, v klíčových slovech i v popisu výzvy.

Články a dokumenty vztahující se k aktuální výzvě najdete na konci konkrétní výzvy. V sekci Články a dokumenty najdete kompletní seznam všech vložených článků a dokumentů.

GRANTOMAT vznikl v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.