Workshop

Pozvánka na semináře k programu Horizont 2020 pro výzkumníky

Odbor projektové podpory VUT v Brně organizuje v problematice projektů z programu Horizont 2020 sérii tří seminářů, které jsou určeny především výzkumníkům.

První ze seminářů zaměřený na H2020: akce “Marie Skłodowska-Curie”se koná v úterý 13. 2. 2018 od 13:00. Na semináři budou v teoretickém úvodu představeny čtyři hlavní typy akcí MSCA a následně proběhnou prezentace tří projektů MSCA řešených pracovníky VUT.

Seminář povede Ing. Fedorová z TC AV ČR, která je národním kontaktem pro problematiku H2020 MSCA. Věříme, že tento seminář podnítí zájem o účast v projektech MSCA i u dalších výzkumníků.

O necelý měsíc později pořádá projektové oddělení rektorátu jednodenní seminář H2020 Financial Management and Administration, jehož součástí bude i praktický workshop. První termín semináře se koná ve středu 7. 3. 2018, druhý termín je naplánovaný o den později, tedy na čtvrtek 8. 3. 2018.

Tato akce by měla tematicky navázat na listopadový seminář Finance v H2020 se zaměřením na osobní náklady. Povede ji zkušený konzultant Gabor Kitley z firmy Europa Media a jeho tým. Díky práci na konkrétním zadání a s konkrétními podklady (faktury, timesheety) získají účastníci workshopu vlastní zkušenost, která jim pomůže v přípravě finančního reportování.

Aktuálně je možné se registrovat na první ze seminářů H2020: akce “Marie Skłodowska-Curie” – podívejte se na pozvánku.

Kontaktní osoba:

Ing. Klára Hejčová

Rektorát, Odbor podpory projektů

Vysoké učení technické

T: 541 145 236

E: hejcova@ro.vutbr.cz