World (zdroj: Pixabay.com)

Pozvánka na seminář Connecting: Představte i váš úspěch

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář Connecting, který se zaměřuje na představení úspěšných projektů ze zajímavých pracovišť Vysokého učení technického, networking a přehled relevantních výzev H2020.

Termín konání: 22. listopadu 2017 v čase 13:30 – 16:00

Místo konání: velká zasedací místnost NETME Centre (D5/416f), Technická 2896/2, Brno

Program:

 • představení projektů a vědeckých skupin VUT – svoji účast přislíbili
  • FSI: projekt PETER – H2020 – Future and Emerging Technologies
  • FSI: projekt ETALON – H2020 – Energy harvesting methodologies
  • FIT: Interakce člověka s robotickým systémem
  • FIT: Využití superpočítačů při ultrazvukové léčbě rakoviny
  • FEKT: centrum SIX
  • program a přijímání příspěvků otevřeno do 12. 11. 2017
 • networking, navázání kontaktů a propojování částí VUT
 • přehled relevantních výzev H2020

V případě zaslání prezentace v rozsahu čtyř slidů do 12. 11., bude Vaše téma zařazeno do tematického výběru relevantních nových témat pracovních programů H2020. Relevantní výběr Vám bude k dispozici. Zveřejnění nových pracovních programů H2020 se datuje na konec října.

Máte-li zájem představit Váš úspěch a/nebo se dozvědět o úspěchu kolegů, přihlaste se do 12. 11. 2017.

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@fme.vutbr.cz

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.