Science Café v NETME Centre

Pozvánka na Science Café – zkušenosti úspěšného projektu z mezinárodního grantu COST

NETME Centre otevírá novou diskuzní platformu Science Café zaměřenou na sdílení zkušeností z praxe mezinárodních projektů. Science Café nabídne setkání s výzkumníky (nejen) z VUT, kterým se podařilo získat projekt financovaný z mezinárodních dotačních titulů. Cílem je přiblížit zkušenosti z praxe a poskytnout informace, které se v příručkách nedočtete.

Hostem prvního Science Café v NETME Centre je doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., z Fakulty chemické VUT, který je řešitelem i koordinátorem úspěšného projektu podpořeného z mezinárodního dotačního titulu COST (European Cooperation in Science and Technology). Doc. Krčma u šálku kávy shrne svoje zkušenosti s přípravou a vedením projektu a odpoví i na Vaše dotazy.

Zajímají vás možnosti, které tento dotační titul nabízí? Přijměte naše pozvání na Science Café s doc. Krčmou, které se koná ve středu 28. března od 9 hodin ve velké zasedací místnosti NETME Centre (budova D5/4. patro). Účast na setkání je určená především pro všechny akademické pracovníky, kteří uvažují o přípravě mezinárodních projektů a chtějí získat praktické tipy a informace.

Chcete se zúčastnit? Přihlaste se jako účastník projektové manažerce Ing. Blance Marušincové, MSc, na e-mailu: marusincova@fme.vutbr.cz.

Podívejte se: pozvánka na Science Café s doc. Krčmou