Květnové Science Café

Science Café #3: H2020 WIDESPREAD-03-2018: Twinning

Hlavní host květnového Science Café doc. Jan Čechal, který působí na CEITEC a ÚFI, představí grant H2020 WIDESPREAD-03-2018: Twinning. Cílem výzvy je výrazné posílení excellence definované oblasti výzkumu v univerzitní/ výzkumné organizaci z méně výzkumně rozvinutých zemí propojením s alespoň dvěma mezinárodně vedoucími výzkumnými institucemi v jiných členských státech nebo přidružených zemích. Nová výzva bude otevřena 15. 5. 2018.

Doc. Jan Čechal stojí za dvěma úspěšnými projekty – SINNCE ve výzvě TWINNING 2017 a PETER ve výzvě FET-OPEN 2017. U šálku kávy a čaje představí svoje projekty a odhalí osobní zkušenosti s přípravou projektových žádostí. Během neformálního setkání se mohou účastníci zeptat na vše, co je za k výzvě zajímá.  V případě zaslání Vašich dotazů předem do 11.5. může být prezentace modifikována dle Vašich preferencí. Přijďte a získejte praktický vhled do projektů v programu H2020!

Kdy? čtvrtek 17. 5. 2018, 10:00 – 10:45

Kde? velká zasedací místnost NETME Centre (4. patro, budova D5), U vodárny 4

Přihlašte se e-mailem u projektové manažerky Ing. Blanky Marušincové, MSc (marusincova@fme.vutbr.cz).

Podívejte se na pozvánku na Science Café s doc. Janem Čechalem