jet-engine-ge82ef0dce_640

Nový projekt Horizont Evropa otevírá možnosti pro doktorandy

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně získala prestižní projekt v akci Twinning financovaný z programu Horizont Evropa. Nese název BAANG (Building Action in Smart Aviation with Environmental Gains) a otevírá mimo jiné nové příležitosti pro šest doktorandů a tři asistenty. V minulosti získalo VUT projekt tohoto typu ještě na CEITECu. Projekt má běžet od září 2022 do srpna 2025, FSI bude v roli koordinátora.

V projektu se na poli FSI propojují expertízy Leteckého ústavu, Ústavu konstruování a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Na poli mezinárodním dojde k intenzivní spolupráci s Technische Universiteit Delft (TU Delft) (NL), Imperial College London (ICL) (GB) a Technische Universitaet Wien (TU Wien) (AT).

Hlavním cílem projektu je stimulovat vědeckou excelenci mladých doktorandů ve 4 oborech – letectví, mechatroniky, mechaniky materiálů a aditivní technologie. V projektu bude zapojeno 6 doktorandů a 3 asistenti, kteří absolvují půlroční stáž v jedné ze zapojených TOP vědeckých institucí.  Výsledky projektu povedou k inovativnímu propojení zmíněných oborů a návrhu konstrukce letadla měnící svou morfologii s využitím nových struktur a materiálů.

Kromě spolupráce se špičkovými vědeckými institucemi se očekává zapojení do dalších mezinárodních projektů, impaktovaných článků a vznik tří nových přednášek v anglickém jazyce, které budou realizovány na půdě FSI. Mladí doktorandi a asistenti se mohou rozvíjet i prostřednictvím inovativních koučovacích metod, které v projektu budou mít k dispozici.

Letecký ústav nabízí v projektu jednu Ph.D. pozici na téma „Řízení flexibilního morfovatelného křídla“. Deadline pro podání přihlášky do doktorského studia je 27. května 2022.

Pro více informací kontaktujte: Ing. Pavla Zikmunda, Ph.D. (letectví) zikmund@fme.vutbr.cz.