Mission Innovation Champions

Nový program Mission Innovation Champions podporuje přechod na čistou energetiku

Globální iniciativa Mission Innovation, složená ze zástupců 22 zemí a Evropské komise, otevřela registraci do nového programu Mission Innovation Champions na podporu výzkumníků a inovativních jedinců, kteří urychlují přechod na čistou energetiku.

Program byl zahájen v rámci MI-3 ve Švédsku 22.-23. května 2018 a je součástí globální iniciativy Mission Innovation. Program podporuje přeshraniční výměnu názorů a talentů a současně zvyšuje povědomí širší společnosti o čisté energii a transformačním potenciálu energetických inovací.

Odborníci se mohou věnovat tradičním vědním oborům jako je strojírenství, matematika, architektura, ale i dalším oborům. Hodnotitele vyberou jednoho odborníka z každého členského státu účastnícího se programu a za Evropskou komisi bude vybrán odborník pochazející ze země EU, která není individuálním členem iniciativy (sem patří i Česká republika).

Očekává se, že vybraní odborníci se budou účastnit čtvrté schůzky ministerstva MI (MI-4) v květnu 2019 ve Vancouveru v Kanadě. Veškeré informace i programu Mission Innovation Champions naleznete na těchto webových stránkách.

Termín pro registraci je 10. září 2018. Postup pro přihlášení najdete zde.