Hořák z FSI, který získal řadu patentů

FSI představí na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu 11 špičkových exponátů

Digitální továrna 2.0 je hlavním tématem šedesátého prvního Mezinárodního strojírenského veletrhu. Téma bude prezentováno na expozicích jednotlivých vystavovatelů, ale také mu bude poskytnut prostor ve speciální expozici.   Na veletrhu, který se koná ve dnech 7. až 11. října 2019, se v Brně představí více než 1.600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa. Očekává se více než 80.000 návstěvníků.  

Technicky zaměřené vysoké školy na MSV představí nejzajímavější novinky a inovativní řešení, která vědci vyvinuli v univerzitních laboratořích. Jedenáct špičkových exponátů, vynálezů a patentů Fakulty strojního inženýrství bude součástí expozice Vysokého učení technického, která se nachází v pavilonu Z.

Robotický 3D tisk 

Robotický 3D tisk je možné využít tam, kde konvenční 3D tiskové technologie selhávají kvůli omezenému rozměru tiskového objemu nebo z důvodu horších mechanických vlastností v důsledku rozložení tiskových vrstev v jednom směru. Robotický 3D tisk umožňuje natáčení tiskové hlavy během výroby (vícesměrovou depozici), tisk na kolmou stěnu, tisk na už stávající objekt a kombinování 3D tiskových strategií upravených na míru aplikaci. Úspěšným příkladem takové strategie je 3D tisk polymerního betonu. Technologie umožňuje výrobu prefabrikovaných stavebních dílů, mobiliářů, nenasákavých komponent s lepšími mechanickými vlastnostmi.


Systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice

Stacionární systém pro nanášení maziv a modifikátorů tření na temeno kolejnice za účelem optimalizace adheze a snížení hluku kolejové dopravy. Systém využívá soustavu pneumaticky ovládaných trysek. Oproti běžným kontaktním metodám nanášení je výhodou vyšší přesnost a opakovatelnost dávkování, která je předpokladem pro efektivní řízení adheze mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě. 

Design kardiologické gama kamery Cardigamm 

Kardiologická gama kamera je přístroj sloužící k diagnostice tkání a orgánů. Hlavním přínosem návrhu je snížení stresové zátěže pacientů a obsluhy díky tvarovému řešení a vhodné barevné kombinaci. Alena Smrčková za tento návrh získala cenu Excelentní studentský design za rok 2017 v soutěži o Národní cenu za studentský design, práce byla též vystavena na III. mezinárodním bienále studentského designu Design.S (TMB, 2018).  


Prototyp magnetoreologického tlumiče vrtivých pohybů pro podvozek kolejového vozidla

Prototyp umožní semiaktivní regulaci tlumící síly. Výsledkem je snížení opotřebení podvozku vozidla i kolejového svršku. 


Digitální dvojče robotické buňky – virtuální zprovoznění 

Virtuální model a digitální dvojče reálné robotické buňky na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. V rámci prezentace bude předveden online přenos reálné linky včetně online a historických dat sbíraných ze systému a dále bude předveden digitální model linky včetně jejího virtuálního zprovoznění ve virtuální realitě za pomocí brýlí Oculus a/nebo HTC Vive.  Využití: testování a optimalizaci výrobní buňky během přípravy nové výroby. Je tak dosaženo zkrácení přípravných časů nové výroby a ekonomických úspor.  

Rentgenová počítačová tomografie 

Díky spolupráci FSI a výzkumného centra CEITEC umožňuje rentgenová počítačová tomografie nedestruktivní testování v akreditované laboratoři pro široké spektrum průmyslových aplikací – kontrolu kvality, reverzní inženýrství, defektoskopii, vývoj dílu, korekci vstřikovacích forem a hodnocení porozity dle norem.

 

Oběžné kolo kompresoru svařované el. paprskem z materiálu X5CrNiCuNb 16-4 

Pokročilá technologie kombinuje pro optimalizaci výroby oběžných kol obrábění a svařování. Exponát z materiálu X5CrNiCuNb 16-4 díky této technologii dosahuje kvality požadované pro průtočný kanál oběžného kola.  

Hořák LPH1 

S finanční podporou TA ČR vznikl hořák, který je určen pro spalování nízko-výhřevných a odpadních plynných paliv. Ty vznikají v bioplynových stanicích nebo v technologických procesech v chemických a petrochemických závodech. Na vynález bylo uděleno několik světových patentů.

 

Návštěvníci mohou obdivovat pneumobil Falcon, experimentální vozítko s originálním pohonem na stlačený vzduch, které je nejrychlejší na světě, Dragona 9, závodní monopost, který se řadí do první desítky nejlepších studentských formulí na světě, i model letounu Shark, jehož křídla je možné složit.

Fotogalerie VUT na MSV 2018