Converter

Brněnští výzkumníci testují zařízení, které dokáže infekční odpad zlikvidovat už v nemocnici

Obvazy, jednorázové pomůcky jako pláště, rukavice nebo roušky, ale také použité pleny musejí nemocnice a veterinární zařízení nechat zlikvidovat jako vysoce infekční odpad. Žluté pytle tak z nemocnic putují do specializovaných spaloven a to i na velké vzdálenosti. Rostou tak náklady, ekologická zátěž i rizika vyplývající z nakládání s nebezpečným odpadem. Výzkumníci z VUT teď jako první v České republice zahájili testování přístroje nazvaného Converter, který umožňuje ekologickou likvidaci infekčního odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení.

Z operačního sálu přímo do bubnu přístroje, který nebezpečný odpad během půl hodiny rozdrtí na velmi jemné částečky a dekontaminuje od všech infekčních látek. I tak by mohl už brzy vypadat proces likvidace infekčního odpadu ve zdravotnických nebo veterinárních zařízeních. Možnosti využití přístroje, který už se používá v zahraničí, v českých podmínkách začali zkoumat výzkumníci z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT.

IMG_0938

„Podle dostupných údajů je zhruba 85 procent odpadů ze zdravotní péče označeno jako infekční odpad. Množství tohoto odpadu z nemocnic, léčeben, ale také z veterinární péče neustále narůstá, a proto považuji za velmi důležité tuto problematiku řešit. Je nutné hledat efektivnější, a přitom ekologickou cestu pro zpracování tohoto odpadu a pro jeho potenciální využití. Možnost likvidace přímo v nemocnici místo toho, aby odpad svozové firmy převážely desítky kilometrů do specializovaných spaloven, je rozhodně krok správným směrem,“ řekl Vítězslav Máša, vedoucí výzkumné skupiny z Ústavu procesního inženýrství.

Zpracovaný odpad není infekční a navíc je vhodný pro další využití jako alternativní palivo. „První výsledky našeho výzkumu ukazují, že výhřevnost tohoto materiálu je vyšší než v případě hnědého uhlí. Při provozu Converteru také vzniká odpadní teplo, které může nemocnice využít pro ohřev vody,“ popsal vedoucí výzkumné skupiny Vítězslav Máša s tím, že výzkum se zaměří i na neenergetické využití výstupního dekontaminovaného odpadu např. pro stavební účely.

Brněnští výzkumníci jsou teprve na začátku testování, které potrvá nejméně 12 měsíců. Podrobnější analýzu a závěry svého bádání tak chtějí představit až v příštím roce. Hlavním cílem výzkumu je efektivní a spolehlivá likvidace infekčního odpadu v místě jeho vzniku. Součástí výsledků by měly být i postupy pro správnou integraci zařízení do zdravotnických provozů, jeho efektivní provoz a nakládání s výstupním dekontaminovaným materiálem.

Dekontaminační vlastnosti Converteru už posuzoval Státní zdravotní ústav v Praze a ten vydal souhlasné stanovisko k jeho zavedení pro dekontaminaci nemocničního infekčního odpadu. Prodejce tak získal potřebná povolení pro prodej zařízení v České republice. V současné době Converter využívají zdravotnická zařízení v Rusku a v zemích východní Evropy.

„Od spolupráce s Ústavem procesního inženýrství mám velká očekávání. Zaujala mě dlouholetá zkušenost místních pracovníků v oblasti nakládání s odpady i vynikající technické zázemí v NETME Centre, kde výzkumníci pracují,“ uved Leoš Grelich, prodejce Converteru v České republice.

Kontaktní osoby:

Doc. Vítězslav Máša, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně: 723 821 363

Ing. Leoš Grelich, obchodní zástupce prodejce Converteru: 602 315 311