Bringing new ideas

FSI získala dva nové projekty INTERREG

Zářijový monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika schválil projekty za téměř 2,5 milionu EUR. Dva z nich jsou s účastí odborníků z FSI.

Podporu získal projekt ROTCUT, jehož cílem je vyvinout teoretické a experimentální metody pro analýzu rotačního obrábění, které poskytne chybějící poznatky průmyslu i výzkumu. Řešitelem za FSI je František Šebek z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky.

Druhým podpořeným projektem je Testbed Exchange. Soustředit se má na vytvoření fungující sítě testbedů (pracoviště připravené pro testování a vývoj různých průmyslových scénářů), zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci. Za FSI je řešitelem Jan Vetiška z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Gratulujeme!