Tribologie

Falling Walls Lab Czech Republic 2019

Soutěž Falling Walls Lab Czech Republic otevírá přihlašování pro účastníky z řad mladých vědců, výzkumníků a inovátorů. České finále soutěže, která se koná i v dalších zemích světa, se uskuteční 2. října 2019 ve Vida centru. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí.

Podstatou akce je za 3 minuty v angličtině prezentovat originální myšlenku, výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu. Vítěz národního kola, kterého vybere odborná porota, bude reprezentovat Českou republiku v Berlíně. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 1000 EUR a účast na Falling Walls konferenci (9. 11. 2019).

Za Falling Walls Lab v České republice stojí vý­zkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Důležité odkazy:

Informace o soutěži Falling Walls Lab 2019

Webová stránka: http://fw.ceitec.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/