Brainstorming

Doktorandy chceme podpořit půlroční intenzivní vědeckou stáží ve třech špičkových vědeckých institucích

Propojením tří ústavů na FSI a díky spolupráci se třemi světovými vědeckými institucemi byl vytvořen a podán mezinárodní projekt s názvem BAANG – Building Action in Smart Aviation with Environmental Gains. Jedná se o projekt podávaný do programu Horizont Evropa, kde VUT vystupuje v roli koordinátora. O tom, zda bude projekt schválen k financování, Vás budeme co nejdříve informovat.

Letecký ústav, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky – odbor mechatroniky, Ústav konstruování – odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií v projektu intenzivně spolupracují s Technische Universiteit Delft (TU Delft) (NL), Imperial College London (ICL) (GB) a Technische Universitaet Wien (TU Wien) (AT).

TU Delft je jedním z mála institutů na světě, který se zabývá všemi environmentálními aspekty letectví a v Holandsku je jednou z nejúspěšnějších institucí v objemu přijatých projektů z rámcových programů. ICL se řadí mezi deset nejlepších univerzit na světě a je známá svými inovacemi, excelencí a rychlým uplatněním svých absolventů na trhu práce po celém světě. V hodnocení TOP 100 organizací a jejich úspěšnosti v rámcových programech se řadí na 15. místo. TU Wien je rovněž přední světovou vědeckou organizací. Zapojená vědecká skupina vykazuje špičkové vědecké výsledky ve svém oboru.

Hlavním cílem projektu je stimulovat vědeckou excelenci mladých doktorandů ve 4 oborech: letectví, mechatroniky, mechaniky a aditivní technologie. V projektu plánujeme zapojit 6 doktorandů, kteří budou mít možnost půl roku intenzivně spolupracovat se špičkovými vědeckými týmy v jedné ze zapojených vědeckých institucí.  Výsledky projektu povedou k inovativnímu propojení zmíněných oborů a návrhu konstrukce letadla měnící svou morfologii s využitím nových struktur a materiálů.

Možná je to příležitost právě pro Vás.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Jana Navrátila, Ph.D. – navratil@fme.vutbr.cz (letectví),

Doc. Ing. Zdeňka Hadaše, Ph.D. – Zdenek.Hadas@vut.cz (mechatronika) a

Doc. Ing. Daniela Koutného, Ph.D. – Daniel.Koutny@vut.cz (aditivní technologie)