white BG

Akce FabLab – inovační ekosystém

Tisková zpráva

Dne 1.12.2016 v 9:00 hodin se na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně uskuteční dvě partnerské akce FabLab – inovační ekosystém a Autodesk Academia Fórum 2016. Akce jsou pořádány FSI VUT v Brně, Ústavem konstruování a Computer Agency, o.p.s. Projektovým partnerem akce je Jihomoravské inovační centrum (JIC). Při představení projektu FabLab proběhnou přednášky na téma digitální výroby a inovace. Dále je plánován workshop 3D modelování Fusion 360 a návštěva pracoviště pro 3D tisk kovů (SLM) a průmyslového robota.

„Pokud existuje nástroj, jak v mladých lidech probudit chuť k výzkumu a vývoji, inovacím a podnikání, bylo by škoda jej nevyužít,“ říká docent David Paloušek, vedoucí projektu FabLabNet.

Své příspěvky představí společnosti DEPO2015, JIC, Happylab, Netme Centre a Y Soft. Každá společnost uskuteční krátkou přednášku, představí se účastníkům akce a seznámí je se svojí aktivitou.

Akce FabLab – inovační ekosystém se koná pod projektem FabLabNet financovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Interreg Central Europe (ICE). Projekt přispěje nejen k lepšímu síťování jednotlivých FabLabů mezi sebou navzájem, ale také mezi regionálními účastníky inovačního procesu. Centrální evropská síť FabLabů, která bude vytvořena, povede k intenzivní obchodní výměně a novým prototypům vyrobených ve FabLabech.

Autodesk Academia Fórum 2016

Akce bude pokračovat šestnáctým ročníkem Autodesk Academia Fóra, které je každoročně pořádáno pro pedagogy učící technické předměty na středních a vysokých školách. Účastníci budou seznámeni s nejnovějším softwarem pro výuku studentů a díky případové studii se naučí, jak propojit teoretickou výuku s praktickými dovednostmi a jaké hardwarové vybavení je pro to vhodné.

V rámci fóra se účastnící také dozví, jak se vyučují CAD technologie ve Velké Británii a mohou se účastnit dvou odborných workshopů – Představení cloudového řešení společnosti Autodesk Fusion 360 a případové studii Propojení výuky CAD technologií s 3D tiskem, který zaštítí společnost Y Soft. Druhý den navštíví odborné laboratoře Univerzity obrany zabývající se leteckou technikou a aerodynamikou.

V Brně, dne 10.11.2016

Přihláška:

https://goo.gl/forms/GdGCn15ayFfbKOlz2

Kontaktní osoba:

David Paloušek                                                                                                                                                           Ústav konstruování                                                                                                                                                   Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií                                               palousek@fme.vutbr.cz                                                                                                                                          +420 54114 3261

interreg

ustav konstruovani

c agency

jic_online

NETME_zakladni_png